Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Wolontariat

Celem Wolontariatu jest zaangażowanie młodych ludzi (uczących się i studiujących) do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy chorym dzieciom i ich opiekunom. Harcerski Wolontariat pragnie stworzyć przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy. Głównym adresatem służby wolontariuszy są chore dzieci pozostające pod opieką Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Szczegółowe informacje: Strona internetowa wolontariatu

reklama