Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Kaplica / Kapelania

W celu zaspokojenia religijnych potrzeb dzieci i ich opiekunów utworzono 26.08.1995 r. specjalistyczne duszpasterstwo. Jest ono zorganizowane w formie samodzielnej Kapelanii pw. NMP Nieustającej Pomocy z kaplicą, kancelarią i biblioteką religijną. W skład zespołu duszpasterskiego wchodzą: kapelan, asystentka pastoralna i dwie katechetki. Od 1996 roku wprowadzono nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu. W ramach duszpasterstwa działają: Środowiskowy Oddział Akcji Katolickiej, Redakcja Bioetycznych Zeszytów Pediatrii, Honorowa Straż Najświętszego Sakramentu, Koło „Żywego Różańca” i Wolontariat.

Kapelan Szpitala
ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ

Kancelaria czynna w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 11.00 do 13.00.

Telefon “zewnętrzny”: +48 12 333 91 72 lub +48 12 333 91 73
Telefon “wewnętrzny”: 41 72 lub 41 73
E-mail: poczta@kapelania-usd.com

W stanach nagłych prosimy dzwonić na numer centrali szpitala +48 12 658 20 11 i prosić o połączenie z Kapelanem. Centrala dostępna przez całą dobę.

Strona internetowa Kapelanii