Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Dla rodziców i pacjentów  ⁄  Prawa pacjenta i inne regulacje prawne  ⁄  Informacja w sprawie odbioru dokumentacji radiologicznej

Informacja w sprawie odbioru dokumentacji radiologicznej

Komunikat
Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w sprawie możliwości odbioru dokumentacji Radiologicznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w tutejszym szpitalu.

Działając na podstawie Art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm. ) oraz § 75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 252, poz. 1697) uprzejmie informuję, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej (10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu) istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej (klisze rentgenowskie wraz z opisami badań) pacjentów leczonych w latach 1987 do 2005 r.) w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Przedmiotowa dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia (brakowania): klisze rentgenowskie wraz z opisami badań – nr dokumentacji RTG od 154.000 do 168.000 można będzie odebrać (po uprzednim złożeniu wniosku w Rejestracji Pracowni Radiologii USDK pod numerem tel. +48 12 658 20 11 w. 1425 do dnia 28.02.2017 r. Po tym terminie dokumentacja zostanie zniszczona.