Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Dla rodziców i pacjentów  ⁄  Prawa pacjenta i inne regulacje prawne  ⁄  Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej na zniszczenie

Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej na zniszczenie

Komunikat
Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
w sprawie możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w tutejszym szpitalu

Działając na podstawie Art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm. ) oraz § 75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 252, poz. 1697) uprzejmie informuję, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej (karty ambulatoryjne, historie chorób) pacjentów leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Przeznaczone do zniszczenia (brakowania) karty ambulatoryjne i historie chorób do numeru:
300 000 można będzie odebrać do dnia 30.11.2018 r.
320 000 można będzie odebrać do dnia 30.11.2019 r.

po uprzednim złożeniu wniosku w Archiwum Dokumentacji Medycznej (pokój 4L-01A, Budynek CALD, I Piętro, nad wejściem głównym do szpitala), Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków. Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1485.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z powoływaną Ustawą dokumentacja medyczna (przeznaczona na zniszczenie) może być wydana pacjentowi nie wcześniej jak po upływie 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana w Szpitalu przez okres 22 lat.

lek. med. Andrzej Bałaga – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Pliki do pobrania
Wzór wniosku o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej na zniszczenie wniosek_wyd_oryg_dm.pdf ( 95 kB ) pobierz