Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Dla rodziców i pacjentów  ⁄  Przyjęcie i pobyt w oddziale

Przyjęcie i pobyt w oddziale

SKIEROWANIE
Do szpitala pacjent jest przyjmowany na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza.

WAŻNE
Skierowanie do szpitala może być wystawione również przez lekarza, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, np. przez lekarza leczącego „prywatnie”, bez umowy z NFZ.

PAMIĘTAJ
Do przyjęcia do oddziału należy zgłosić się w dniu wyznaczonym przez lekarza. Zależnie od ustalenia i trybu przyjęcia pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć lub poradni specjalistycznej. Po założeniu formularza historii choroby pacjentowi w Punkcie Rejestracji Pacjentów do Oddziałów Szpitalnych zakładany jest znak identyfikacyjny (opaska na nadgarstek), w systemie informatycznym Szpitala zostaje zaewidencjonowane przyjęcie, a następnie pacjent zostaje odprowadzony lub odwieziony do wskazanego oddziału szpitalnego celem rozpoczęcia hospitalizacji.

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO PRZED PLANOWYM PRZYJĘCIEM DO SZPITALA
Jeśli przed planowanym przyjęciem lekarz zalecił przygotowanie pacjenta w określony sposób, prosimy o zastosowanie się do takich wskazówek.

Informacje dotyczące szczególnych warunków pobytu i odwiedzin pacjentów na określonym oddziale znajdziecie Państwo na stronach poszczególnych oddziałów w części “Informacje dla Rodziców i Pacjentów”

Podstawowe informacje dla Rodziców / Opiekunów Pacjentów przebywających w szpitalnych oddziałach
 • Odwiedziny pacjenta hospitalizowanego w oddziałach szpitalnych odbywają się w ciągu dnia w godzinach od 10.00 do 20.00 z wyjątkiem oddziałów intensywnej terapii, w których odwiedziny mają miejsce pomiędzy godziną 13.00 a 15.00.
 • W oddziałach Szpitala na Sali Chorych u jednego pacjenta może przebywać tylko 1 osoba. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą ordynatora/kierownika oddziału liczba osób odwiedzających może być większa.
 • Opiekun może czuwać przy łóżku dziecka również w godzinach nocnych, jednak zabrania się wnoszenie na oddziały Szpitala karimat, leżaków, foteli itp., które blokują personelowi dostęp do łóżka pacjenta. Oddziały szpitala są zbyt ciasne by zapewnić dodatkowe miejsca noclegowe dla opiekunów.  Rodzic może więc czuwać przy dziecku na fotelach znajdujących się w oddziałach szpitala.
 • Szpital nie pobiera opłat za pobyt opiekuna przy dziecku.
 • Szpital nie zapewnia wyżywienia opiekunom. Na terenie Szpitala znajdują się 3 restauracje/kawiarnie oraz liczne automaty z ciepłymi i zimnymi napojami.
 • Toaleta z prysznicem dla rodziców znajduje się w budynku CALD (piętro -1, przy Centrum Krwiodawstwa) – klucz dostępny w szatni głównej.  Opłata dobrowolna.
 • Pacjentów nie mogą odwiedzać i pielęgnować osoby chore, niezrównoważone psychicznie, nietrzeźwe, nieprzestrzegające zasad higieny.
 • Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz prowadzący.
 • Przy budynku Rehabilitacji znajduje się plac zabaw i ogród, ale spacery z dzieckiem są możliwe po uzyskaniu zgody lekarza. Wyjście z oddziału i powrót należy zgłosić pielęgniarce.
 • Zabrania się podawania pożywienia dziecku (słodycze, napoje) bez wcześniejszej konsultacji z personelem medycznym.
 • Na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia.


 •