Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Wizyta w SOR

Przed wizytą w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)

SKIEROWANIA
Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania.

CZYM JEST SOR?
Szpitalny oddział ratunkowy
(SOR) to jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), która niezwłocznie udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia niezbędnego dla stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

KIEDY NALEŻY UDAĆ SIĘ DO SOR?
Świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) udzielone są w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Obejmują również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem.

WAŻNE
Świadczenia w SOR nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Ze świadczeń SOR nie należy korzystać w celu uzyskania:

  • recepty na stosowane przewlekle leki;
  • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, bez wskazań nagłego zagrożenia zdrowia lub życia;
  • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z nagłym stanem zagrożenia życia lub zdrowia.

PAMIĘTAJ
W przypadku lżejszych dolegliwości, które wystąpią poza godzinami pracy Państwa lekarza lub jeśli po zamknięciu przychodni Państwa dziecko poczuje się źle, mogą Państwo uzyskać również konsultację lekarską w ramach tzw. nocnej i świątecznej opieki medycznej. Pomoc świadczona jest codziennie  (po godzinach pracy przychodni) od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
  • telefonicznie.

Wykaz placówek pełniących dyżur w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dostępny jest na stronie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-krakow.pl

Można także korzystać z całodobowej infolinii MOW NFZ pod nr tel. 12 29 88 449  •