Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Jednostki medyczne  ⁄  Chirurgia Plastyczna, Rekonstrukcyjna i Oparzenia  ⁄  Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej z Dziecięcym Centrum Oparzeniowym

Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej z Dziecięcym Centrum Oparzeniowym

P.O. Kierownika: dr med. Beata Stanek

 

Zespół lekarski: Dr n. med Beata Stanek, dr n. med. Paweł Bysiek, lek. med. Bartosz Gregorczyk


 

Pielęgniarka oddziałowa: Dorota Błoniarczyk

 

Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1178 (dyżurka lekarska)
Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1396 (DCO)
E-mail: chirplast@usdk.pl

Działalność bieżąca

Obszary działalności naszego oddziału:
– plastyka blizn pooperacyjnych, pooparzeniowych, pourazowych i innych nabytych i/lub wrodzonych w tym z użyciem Integry DeT
– plastyki miejscowe powłok ciała (osmotyczne expandery tkanek)
– rekonstrukcje i kompleksowe leczenie wad wrodzonych twarzo- i mózgoczaszki, w tym zespołów Aperta, Cruzona, Treacher-Collinsa, innych wrodzonych scieśnień czaszki
– kompleksowe leczenie rozszczepów wargi i podniebienia
– korekcje odległe następstw wad twarzoczaszki – deformacje wtórne
– korekcje i rekonstrukcje innych wad rozwojowych twarzy, w tym etapowe rekonstrukcje w niedorozwojach małżowin usznych
– korekcje chirurgiczne palcozrostów, palców nadliczbowych i innych prostych wad ręki
– korekcje i rekonstrukcje złożonych wad ręki, wieloetapowe
– rekonstrukcje mikrochirurgiczne we wrodzonych i pourazowych utratach kciuka i / lub innych palców ręki
– rekonstrukcje mikrochirurgiczne świeżych i odległych uszkodzeń naczyń (przerwania, zwężenia, malformacje, tętniaki i pseudotętniaki) oraz nerwów obwodowych i ścięgien
– zabiegi naprawcze i odtwórcze w ciężkich uszkodzeniach kończyn górnych i dolnych, w tym replantacje i rewaskularyzacje w amputacjach całkowitych i niecałkowitych oraz wykonywane doraźne pokrywania rozległych ubytków powłok ciała metodami plastyki miejscowej i/lub płatami mikrochirurgicznymi
– inne odległe rekonstrukcje rozległych, wielostrukturalnych uszkodzeń ciała, ze szczególnym  uwzględnieniem głowy, twarzy, szyi oraz kończyn z zastosowaniem mikrochirurgicznych wolnych płatów wielotkankowych
– usuwanie rozrostów tkankowych/guzów nowotworowych w okolicach szczególnie trudnych i   eksponowanych (głowa, twarz, szyja, kończyny, ręka)
– współpraca z zespołem neurochirurgicznym w chorobach, guzach i urazach OUN
– chirurgiczne leczenie odleżyn z użyciem płatów z sąsiedztwa/płatów wyspowych
– korekcje i rekonstrukcje plastyczne w zniekształceniach nabytych i wadach wrodzonych powłok klatki piersiowej i brzucha oraz uszkodzeń popromiennych
– częściowe i/lub całkowite rekonstrukcje piersi we wrodzonych niedorozwojach (np. zespół Polanda), lub innych schorzeniach i urazach powodujących zniszczenie gruczołu sutkowego oraz mięśni piersiowych i klatki piersiowej
– leczenie etapowe rozległych znamion barwnikowych, malformacji naczyniowych krwionośnych i limfatycznych oraz innych nieprawidłowości skóry i tkanki podskórnej
– kompleksowe leczenie oparzeń termicznych, chemicznych i elektrycznych, w tym leczenie ogólne choroby oparzeniowej oraz kompleksowe leczenie miejscowe, w tym: wycinanie tkanek martwiczych, przeszczepy skóry własnej, hodowla tkankowa, opatrunki biologiczne, w razie konieczności także inne złożone techniki plastyczno-mikrorekonstrukcyjne
– kompleksowe leczenie typu „oparzeniowego” w ostrych schorzeniach eksfoliacyjnych skóry typu Stevens-Johnson oraz innych ostrych schorzeniach jak np.: purpura  fulminans, fasciitis necroticans itp.
– leczenie ogólne i operacyjne w ostrych/miejscowych i/lub wynikających ze schorzeń  uogólnionych stanach zakrzepowo-zatorowych naczyń obwodowych
– mikrochirurgiczne leczenie rekonstrukcyjne (wczesne) oraz leczenie operacyjne następstw późnych porażenia/uszkodzenia nerwu twarzowego (wieloetapowe, mikrochirurgiczne – aktywne, ewentualnie elementy leczenia statycznego)
– korekcja operacyjna wrodzonego i nabytego opadania powieki górnej
– pełnozakresowa chirurgia estetyczna, wg wskazań odpowiednich dla wieku rozwojowego i typu deformacji
– skojarzone leczenie rehabilitacyjno-chirurgiczne po ciężkich urazach kończyn oraz innych  wadach i schorzeniach powodujących deformacje i dysfunkcje zwłaszcza kończyn górnych,  szczególnie ręki.

Informacje dla Rodziców i Pacjentów

Pacjent, z dowolnego regionu kraju, otrzymując niezbędne skierowanie do specjalistycznej Poradni Chirurgii Plastycznej lub Poradni Wad Wrodzonych Twarzo-Czaszki. Pacjenci wymagający nagłej czy doraźnej pomocy przyjmowani są na Oddział lub do DCO  poprzez Ostry Dyżur Szpitala.

 

Ze względu na charakterystykę DCO i przebywających tam, najczęściej ciężko poszkodowanych pacjentów, na Oddziale obowiązuje ścisły reżim sanitarny, z przejściowym ograniczeniem do minimum odwiedzin u chorych. Informacji bieżących o stanie pacjentów udziela najczęściej Ordynator, ewentualnie lekarz/członek Zespołu bezpośrednio opiekujący się chorym, lub współpracujący ściśle z zespołem chirurgicznym – lekarz anestezjolog, sprawujący nadzór ogólny nad dzieckiem. Pacjenci, u których uzyskano radykalny postęp w leczeniu miejscowym i ogólnym, nie wymagający już intensywnej terapii czy ścisłego nadzoru i monitorowania, przenoszeni są do dalszego leczenia oraz do intensyfikacji postępowania rehabilitacyjnego, do oddziału zwykłego, z łóżkami wydzielonymi dla naszej specjalności. Czas hospitalizacji jest trudny do określenia i zależy od charakteru, złożoności i ciężkości danego problemu klinicznego.

 

W ramach specjalistycznych usług leczniczych wykonywane są także liczne operacje w tzw. trybie „chirurgii jednego dnia”, o czym decyduje lekarz kwalifikujący chorego do danego typu leczenia w porozumieniu z anestezjologiem. Wszyscy chorzy pozostają pod stałą opieką poszpitalną w odpowiedniej Poradni, aż do zakończenia leczenia. Należy wyraźnie podkreślić, że w większości wymienionych wyżej jednostkach chorobowych, wadach i urazach,  leczenie  naprawcze,  korekcyjno-rekonstrukcyjne, jest  zazwyczaj  leczeniem kilku- lub wieloetapowym, wymagając  wielokrotnych  hospitalizacji  i  zabiegów.

Historia

Oddział Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie powstał (a właściwie został wydzielony jako samodzielna jednostka z Kliniki Chirurgii Dziecięcej, kierowanej przez prof. Grochowskiego) i działa już od początku 2000r. Działalnością  leczniczą obejmuje on pacjentów  z  terenu  całej  Polski.   Dziecięce Centrum Oparzeniowe (DCO) powstało w 2003 roku, ze środków zgromadzonych w trakcie akcji charytatywnej Fundacji Polsat, przeprowadzonej w 2000r. Dziecięce Centrum Oparzeniowe to dzisiaj najwyższej klasy pięciołóżkowy oddział intensywnego nadzoru i leczenia, wyposażony m.in. w nawiewy laminarne, łóżka specjalistyczne ze zintegrowanymi wagami, pełnym monitorowaniem funkcji życiowych, respiratorami, kompletem zautomatyzowanych pomp infuzyjnych oraz salą opatrunkowo-zabiegową, ze specjalistycznym stołem operacyjnych dla wymagań chirurgii plastyczno-rekonstrukcyjnej i dwoma obejściami kąpielowymi, wyposażonymi w specjalistyczną wannę z elektronicznym podnośnikiem dla pacjenta, dostosowaną do prowadzenia tego typu zabiegów nawet w znieczuleniu ogólnym, jak również ze wszystkimi innymi sprzętami (np. meble oddziałowe) wykonanymi z najwyższej technicznie klasy materiałów, umożliwiających utrzymanie wysokiej czystości Oddziału. Wyposażenie oraz organizacja pracy w DCO,  zgodna  z  nowoczesnymi  zasadami  obowiązującymi  w  Unii  Europejskiej, spowodowała wyznaczenie tego ośrodka, w 2004r., przez Krajowego Specjalistę d/s Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń, na krajowy ośrodek referencyjny dla oparzeń dziecięcych. Przebywają tu jednak także w najtrudniejszym dla nich okresie pooperacyjnym i leczenia wczesno-pozabiegowego ci pacjenci, u których przeprowadzono złożone, chirurgiczne procedury plastyczno-rekonstrukcyjne, w tym także mikrochirurgiczne. Od początku istnienia ordynatorem Oddziału był prof. Jacek Puchała (zm. 27 maja 2011), wybitny specjalista z dziedziny chirurgii dziecięcej, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.  W 2011 r. zastąpił go dr Jan Skirpan, a od 2012 roku kierownikiem oddziału jest dr Beata Stanek.

Sukcesy
  • Wypracowanie własnego modelu/systemu – algorytmu leczenia najcięższych oparzeń u dzieci nazywany „Regułą Kraków” – co dało radykalne obniżenie się śmiertelności w tych urazach. Praktycznie, obecnie co do przeżycia bardzo źle rokują tylko oparzenia pełnej grubości skóry, przy powierzchni zniszczeń przekraczającej 90% całkowitej pow. ciała.
  • Wprowadzenie do stałego postępowania korekcyjno-rekonstrukcyjnego,  po praz pierwszy w Polsce (nie tylko u dzieci), matrycy skóry właściwej Integra DRT®, z wynikami bardzo dobrymi, wysoko ocenianymi także na forum międzynarodowym. Używana ona jest już obecnie nie tylko w bliznowatych zniekształceniach pooparzeniowych, ale także w bardzo rozległych znamionach barwnikowych i ewentualnie innego pochodzenia rozległych, źle gojących się ubytkach powłok ciała. Planuje się rozszerzenie wskazań do użycia Integry, zgodnie z najnowszymi doniesieniami i trendami światowymi.
  • Utrzymywanie wiodącej, wśród ośrodków chirurgii dziecięcej, pozycji Oddziału w leczeniu rozszczepów wargi i podniebienia oraz wielu innych wrodzonych i nabytych deformacji czaszkowo-mózgowo-twarzowych.
  • Stała współpraca z ośrodkiem Chirurgii Palsycznej Children’s Hospital of Philadelphi, gdzie szkolenia przeszli wszyscy członkowie zespołu.