Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Dermatologia

Leczenie szpitalne

Leczenie stacjonarne (szpitalne) w zakresie dermatologii jest realizowane przez:
Oddział Pulmonologii, Alergologii i Dermatologii

Poradnia dermatologiczna

Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1190

Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Dermatologiczny


  •