Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Jednostki medyczne  ⁄  Gastroenterologia  ⁄  Oddział Pediatrii i Gastroenterologii

Oddział Pediatrii i Gastroenterologii

Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 90 53
Telefon „wewnętrzny”: 40 53
E-mail: pedgi@mp.pl

 

Pielęgniarka oddziałowa: Małgorzata Hajdas

 

Telefony na oddział:

  • +48 12 658 20 11 wew. 1753, 1763 (Dyżurka lekarska)
  • +48 12 658 20 11 wew. 1716 (Dyżurka pielęgniarska)
Działalność bieżąca

Oddział Pediatrii i Gastroenterologii (V) funkcjonuje w ramach Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia. Dysponujemy 34 łóżkami, w tym 6 niemowlęcymi. Diagnozujemy i leczymy  choroby przewodu pokarmowego: przełyku, żołądka, jelit, szczególnie chorobę refluksową, wrzodową, biegunki przewlekłe, celiakie, nieswoiste zapalenia jelit, zaparcia, schorzenia wątroby i trzustki. Hospitalizujemy również dzieci z problemami ogólnopediatrycznymi jak np. niedożywienie.

Dysponujemy nowoczesną aparaturą diagnostyczną dla dzieci do badań: endoskopowych (gastro i konoskopia), manometrycznych, testów oddechowych, pHmetrycznych i impedancji przewodu pokarmowego. Ściśle współpracujemy z innymi klinikami naszego szpitala szczególnie Kliniką Chirurgii Dziecięcej, oraz z ośrodkami zewnętrznymi co umożliwia prowadzenie nowoczesnego i kompleksowego leczenia naszych pacjentów, w tym leczenia żywieniowego. Zajmujemy się dziećmi od okresu niemowlęcego do pełnoletniości.

Rocznie hospitalizujemy około 4 tys.  dzieci, w poradni przyjmujemy około 6 tys. pacjentów i wykonujemy około 1000 badań endoskopowych rocznie.

Klinika prowadzi również działalność dydaktyczną przed- i podyplomową dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Jagiellońskiego Collegium Medicum na kierunkach: lekarski, dentystyczny i dietetyka. Łącznie realizujemy około 3 tys. godzin dydaktycznych w roku. Uczą się u nas również studenci Szkoły Medycznej dla obcokrajowców. Szkolimy lekarzy do specjalizacji z pediatrii i gastroenterologii dziecięcej.

Informacje dla Rodziców i Pacjentów

Dziecko jest przyjmowane do oddziału na podstawie skierowania lekarza z POZ lub innego oddziału szpitalnego. Rodzic/opiekun dziecka może przebywać z dzieckiem na oddziale w ciągu dnia, natomiast w nocy – po uzyskaniu zgody Kierownika Kliniki / Ordynatora Oddziału.

Historia

Klinika Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia istnieje od początków działalności Szpitala, tj. od 1965 roku.  Wówczas funkcjonowała pod nazwą II Kliniki Pediatrycznej, a jej pierwszym szefem był prof. Bogusław Halikowski. Z II Kliniki wyodrębniło się wiele oddziałów i klinik specjalistycznych naszego szpitala. Kolejni szefowie Kliniki to: Prof. dr hab. med. Barbara Nawrocka-Kańska, Prof. dr hab. med. Janina Stopyra, a obecnie Prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek. W latach 70-90. szpital, w tym Klinika, ściśle współpracował z amerykańskąFundacja Project Hope. Wielu lekarzy, nadal pracujących w Klinice, odbyło szkolenia z gastroenterologii dziecięcej we wiodących ośrodkach akademickich w Stanach Zjednoczonych.

Lokalizacja

Nasz oddział znajduje się na III piętrze w Budynku “Okrąglaku”

Sukcesy
  • Klinika jest jednym z wiodących ośrodków w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej w kraju i jedynym tego typu oddziałem w Małopolsce. Szczególnie  w odniesieniu do diagnostyki i leczenia nieswoistych zapaleń jelit, w tym terapii biologicznej.
  • Jesteśmy znani z nowoczesnej diagnostyki choroby refluksowej, celiakii.
  • Posiadamy doskonale wyszkolony personel. Nasz zespół na bieżąco szkoli się w krajowych i zagranicznych ośrodkach medycznych. Pięciu naszych lekarzy posiada specjalizację z gastroenterologii a 12 z pediatrii.
Zespół

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Fyderek
Zastępca: dr n. med. Zofia Grzenda-Adamek

Zespół lekarski: Dr hab. med. Małgorzata Sładek – st. asystent, Dr med. Kinga Kowalska – Duplaga – st. asystent, Dr med. Andrzej Wędrychowicz – st asystent, Dr med. Stanisław Pieczarkowski – st. asystent, Lek. med Małgorzata Gruszka – st. asystent, Lek. med. Marta  Bzowska -Drabarek – st. asystent, Lek. med. Łukasz Cichy – st. asystent, Dr med. Agata Wasilewska – st. asystent, Dr med. Anna Stochel – Gaudyn – st. asystent, Dr med. Jagoda Kaszuba – st asystent, Lek. med. Małgorzata Chmielowska – Trybek – st. asystent.

Lekarze rezydenci: Kamila Ziarko, Roma Herman, Justyna JAnowska, Anna Jarończyk, Marta Krucka – KAwalec, Ilmy Dajai, Aleksandra Juza, Marta Drażniuk, Małgorzata Figiel – Czyż, Agnieszka Wyżgowska,  Charissa Chandra Sagaran, Beata Kędzior, Julia Ostrowska, Krzysztof Sojecki, Ewelina Kobyłka, Natalia Podolec, Monika Kulczyńska.

Dietetycy: Dr Agnieszka Kozioł- Kozakowska, mgr inż. Aneta Piórkowska, Jolanta Adamiak.

Sekretariat: lic. Beata Sikora, tel.: 12 33 39 053