Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Jednostki medyczne  ⁄  Genetyka Medyczna  ⁄  Poradnia Genetyczna

Poradnia Genetyczna

Podstawowe informacje

Kierownik: dr hab. med. Mirosław Bik- Multanowski, prof. UJ
+48 12 658 20 11 wew. 1296

 

Rejestracji pacjenta pierwszorazowego można dokonać pod nr telefonu: +48 12 659 15 95.

W celu umówienia kolejnej wizyty w naszej poradni prosimy dzwonić pod numer telefonu: +48 12 658 20 11 wew. 1043 lub +48 12 657 41 92 w godzinach od 08.00-14.00.

Uwaga: W dniach od 20 lipca do 3 sierpnia 2018 r. kontakt z sekretariatem Poradni Genetycznej będzie utrudniony z powodu urlopów. W sprawie umawiania wizyt kontrolnych prosimy dzwonić od 6 sierpnia 2018 r.

 

W przypadku upływu 3 lat od ostatniej wizyty w poradni, wymagane jest nowe skierowanie i ponowna rejestracja pod nr telefonu: +48 12 659 15 95.

 

Telefony do Poradni Genetycznej:
+48 12 658 20 11 wew. 1631 (dr M. Janeczko)
+48 12 658 20 11 wew. 1035 (dr J. Fijak- Moskal)
+48 12 658 20 11 wew.  1075 (dr K. Końska)

 

Telefony do Pracowni:
+48 12 658 20 11 wew. 1398 (Pracownia Cytogenetyki)
+48 12 658 20 11 wew. 1296 (Pracownia Biologii Molekularnej)

Zespół lekarski:

Dr n. med. Magdalena Janeczko specjalista pediatrii, specjalista genetyki klinicznej
Dr n. med. Marek Bodzioch pediatra, specjalista genetyki klinicznej
Lek. med. Jolanta Fijak- Moskal specjalista pediatrii, specjalista genetyki klinicznej
Lek. med. Katarzyna Końska specjalista genetyki klinicznej
Lek. med. Artur Dobosz w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej