Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Jednostki medyczne  ⁄  Immunologia  ⁄  Oddział Immunologii

Oddział Immunologii

Kierownik: prof. Anna Pituch-Noworolska

 

Pielęgniarka oddziałowa (o. XIV): mgr Renata Pochylczuk

 

Telefon na Oddział: +48 12 658 20 11 wewn. 1454 (dyżurka lekarska)
Telefon do Poradni: +48 12 658 20 11 wewn. 1484, 1182

Działalność bieżąca

Obecnie przez Oddział przechodzi miesięcznie około 200 pacjentów. Największa grupę stanowią dzieci u których prowadzone są kompleksowe badania układu odporności. Diagnostyka prowadzona w Pracowni Diagnostycznej Zakładu Immunologii Klinicznej pozwala na ustalenie rozpoznania niedoboru odporności lub jego wykluczenie. Najczęściej stwierdza się izolowany niedobór IgA, przejściowa hypogammaglobulinemię małych dzieci i pospolity zmienny niedobór odporności. To ostanie rozpoznanie u dziecka chorującego na nawracające, źle odpowiadające na leczenie infekcje, najczęściej dróg oddechowych jest wskazaniem do rozpoczęcia substytucji preparatami immunoglobulin.  Wskazaniem do substytucji trwającej przez całe życie jest rzadki defekt czyli agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X i zespół hyper IgM. Ponadto na Oddziale ustala się sposób leczenia dzieci z zaburzeniami odporności komórkowej (zespół DiGeorge’a, stan po usunięciu grasicy) oraz zaburzeniami funkcji granulocytów (przewlekła choroba ziarniniakowa), z zaburzeniami apoptozy (autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny). Dzieci zgłaszających się do badań jest około 120 miesięcznie.

Dzieci ze wskazaniami do substytucji stanowią grupę około 110 stałych pacjentów powracających na Oddział w odstępie miesiąca jeśli substytucja jest prowadzona w formie dożylnej lub w ustalonych różnych odstępach czasu jeśli jest to substytucja podskórna. Substytucja podskórna wymaga przeszkolenia pacjentów i ich opiekunów – szkolenia realizuje zespół pielęgniarski Oddziału Immunologii. Każdy pacjent zakwalifikowany do tej formy substytucji (leczeni domowe) otrzymuje określoną ilość preparatu immunoglobulin, pompę dozująca oraz pełne wyposażenie w drobny sprzęt medyczny i środki dezynfekcyjne konieczne do przeprowadzenia procedury.

Trzecią grupę pacjentów stanowią dzieci (noworodki lub bardzo małe niemowlęta) z rozpoznaniem skojarzonego ciężkiego niedoboru odporności, u których jedynym sposobem uratowania życia jest przeszczepienie hematopoetycznych komórek macierzystych. Pobyt w izolatce na Oddziale Immunologii lub na Oddziale Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych jest istotny dla ustalenia postępowania (profilaktyka antybiotykowa, przeciwgrzybicza, leczenie objawowe), wykonania badań koniecznych do poszukiwania dawcy komorek macierzystych a jego czas zależny od stanu dziecka. Izolatka służy również dzieciom, które wymagają leczenia infekcji, powikłań i chorób współistniejących z podstawowym defektem odporności.

Informacje dla Rodziców i Pacjentów

Dzieci ze skierowaniem od lekarza rodzinnego zgłaszają się w ustalonym terminie do Poradni Immunologicznej (Telefon do rejestracji w Poradni: +48 12 658 20 11 wew. 1190). Kwalifikacja i termin przyjęcia do oddziału jest ustalany przez lekarza w Poradni Immunologicznej w czasie wstępnej wizyty. Dzieci zakwalifikowane do przyjęcia na oddział zgłaszają się do Poradni Immunologicznej o godz. 9.00, po śniadaniu (nie na czczo).

Historia

Wszystko zaczęło się od poradni dla dzieci wykazujących objawy sugerujące niedobór odporności. Był to na początku jeden maleńki pokój w korytarzu prowadzącym do budynku rehabilitacji. Wtedy tych pacjentów przyjmowała głownie dr (obecnie profesor) Danuta Kowalczyk zlecając do prowadzonej przez siebie Pracowni Diagnostycznej Zakładu Immunologii Klinicznej badania układu odporności tych pacjentów. Następnym etapem była Poradnia w obrębie zespołu poradni CALD w której pracowali na zmianę – prof. Danuta Kowalczyk, dr Anna Macura-Biegun i dr Anna Pituch-Noworolska (obecnie profesor). Poza badaniami w Poradni Immunologicznej zapadały również decyzje o prowadzeniu regularnej substytucji immunoglobulin w formie dożylnej. Ze względu na warunki pracy w Poradni pacjenci byli przekazywani na oddziały pediatryczne (głownie Oddział Pulmonologii) do realizacji tych przetoczeń. W roku 2004 zapadła decyzja o powstaniu Oddziału Immunologii ponieważ liczba pacjentów, którzy otrzymywali preparaty immunoglobulin narastała i stanowiła znaczne obciążenie dla Oddziału Pulmonologii. Oddział powstał 1 marca 2004 r. Liczy 6 łóżek w tym jedną izolatkę. Organizacji i prowadzenia Oddziału podjęła się Anna Pituch-Noworolska i kieruje nim do dziś. Przez 9 lat działalności przez Oddział przeszło ponad 17000 dzieci, do procedury przeszczepienia komórek macierzystych skierowano 20 dzieci. Około 20 dzieci ukończyło 18 lat i zostały przekazane do dalszego leczenia do Oddziału i Poradni Immunologicznej Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Lokalizacja

Nasz oddział znajduje się w Budynku Rehabilitacji na I piętrze (Oddział XIV).

Zespół

Kierownik: prof. Anna Pituch-Noworolska (pediatra, immunolog kliniczny)

Zespół lekarski: dr med. Anna Szaflarska, (pediatra, immunolog kliniczny), dr med. Anita Blaut-Szlósarczyk (pediatra, immunolog kliniczny) i lek med. Katarzyna Zwonarz (w trakcie specjalizacji z pediatrii). 

Pielęgniarka oddziałowa (o. XIV): mgr Renata Pochylczuk