Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Jednostki medyczne  ⁄  Kardiochirurgia  ⁄  Oddział Kardiochirurgii i Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej

Oddział Kardiochirurgii i Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej

Kierownik: prof. dr hab. med. Janusz Skalski
Telefon “zewnętrzny” do sekretariatu: +48 12 333 90 57
Telefon “wewnętrzny” do sekretariatu: 4057, 15 91
Faks do sekretariatu: +48 12 657 39 47
E-mail: kardiochirurgiadziecieca@cm-uj.krakow.pl


Pielęgniarka Oddziałowa:
Wioletta Dyrcz

 

Telefony na oddział:
+48 12 658 20 11 wew. 1224 i 1253 (Dyżurka pielęgniarska) – III Piętro, Bydynek B
+48 12 658 20 11 wew. 1635 (Dyżurka lekarska) – III Piętro, Bydynek B
+48 12 658 20 11 wew. 2040 – II Piętro, Budynek B

Działalność bieżąca

Klinika specjalizuje się we wczesnych, noworodkowych korekcjach wad serca oraz wieloetapowym leczeniu serca jednokomorowego. W swym dorobku posiada największą w Polsce i jedną z większych w Europie grupę zoperowanych dzieci z zespołem niedorozwoju lewego serca, które udało się uratować. Rocznie wykonywanych jest ok. 450 operacji, w tym ok. 350 to operacje przeprowadzane w krążeniu pozaustrojowym. Jako ośrodek referencyjny Klinika obejmuje leczeniem specjalistycznym dzieci z makroregionu południowo-wschodniego. Korekcje najbardziej złożonych wad serca przeprowadzane są u dzieci z całej Polski oraz z zagranicy (Rosja, Białoruś, Ukraina, Libia). W najbliższych latach ośrodek nadal będzie się zajmował doskonaleniem technik operacyjnych złożonych wad serca, w tym wieloetapowego leczenia operacyjnego serca jednokomorowego, opracowywaniem skuteczniejszych metod mechanicznego wspomagania krążenia oraz będzie brał udział w programie izolacji komórek macierzystych z noworodkowego mięśnia sercowego. Poszerzana jest współpraca z ośrodkami prenatalnej diagnostyki kardiologicznej. Rozpoczęto program operacji plastyki zastawki aortalnej z pełną rekonstrukcją lewego ujścia tętniczego oraz program operacji plastycznych zastawek przedsionkowo-komorowych.

Informacje dla Rodziców i Pacjentów

Lekarz kardiochirurg kwalifikuje chore dziecko do zabiegu operacyjnego. Czas przeprowadzenia zabiegu jest uzależniony od charakteru wady i stan pacjenta. Dziecko powinno pojawić się w szpitalu 2-3 dni przed zabiegiem operacyjnym. Ze względu na specyfikę oddziału jak i zakres pełnionych funkcji termin planowej operacji może zostać przesunięty z powodu konieczności wykonania bardzo pilnego innego zabiegu ratującego życie, często dotyczy to przyjmowanych noworodków. Podczas pobytu dziecka na salach intensywnego nadzoru możliwe są tylko kilku – kilkunastominutowe odwiedziny. Podczas całego pobytu na oddziale intensywnego nadzoru starsze dziecko będzie informowane, że jego najbliżsi pozostają w pobliżu oraz, że ich obecność przez cały czas nie jest możliwa. Po poprawie stanu ogólnego dziecka zostaje ono przeniesione na oddział kardiochirurgii. Cewniki  oraz linie bezpośredniego pomiaru ciśnień stosowane na sali intensywnego nadzoru przed przeniesieniem są usuwane. W przypadku złożonych wad serca całkowity pobyt w szpitalu, bez żadnych komplikacji i przy bardzo dobrym procesie zdrowienia wynosi 10-14 dni, w przypadku prostych wad serca pobyt w szpitalu nie przekracza 7 dni.

Historia

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii w Krakowie wyłoniła się z Kliniki Chirurgii Dziecięcej kierowanej przez prof. Grochowskiego. Została powołana 1 października 1980 roku, a pierwszym kierownikiem Kliniki została Eugenia Zdebska, która pełniła tę funkcję do 1998 roku. W 1977 roku w ramach programu „Project Hope” rozpoczęto współpracę z Kliniką Kardiochirurgii Dziecięcej Szpitala Dziecięcego w Bostonie (Children’s Hospital, Harvard Medical School). Zespół kardiochirurgów i kardiologów dziecięcych pod kierunkiem Williama I. Norwooda wielokrotnie odwiedzał Klinikę Krakowską i przeprowadzał szkolenia personelu medycznego. Od 1982 roku „Project Hope” finansował staże szkoleniowe w szpitalach dziecięcych w Bostonie i w Filadelfii dla lekarzy Kliniki: anestezjologów i chirurgów, a także pielęgniarek oraz techników krążenia pozaustrojowego. Współpraca ta była początkiem ery nowoczesnej kardiochirurgii dziecięcej w Krakowie. W tym okresie rozpoczęto przeprowadzanie korekcji wad serca w krążeniu pozaustrojowym i hipotermii. Zapoczątkowano wykonywanie m.in. takich operacji jak: zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej, całkowita korekcja zespołu Fallota, otwarta walwuloplastyka zastawek serca, korekcja przełożenia wielkich pni tętniczych sposobem Senninga i Jatene, korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych, operacja Fontana, wszczepienie sztucznej zastawki, operacja Rastellego, operacja hemi-Fontan oraz operacja Norwooda. W 1978 roku w klinice krakowskiej po raz pierwszy dokonano operacji wady serca w hipotermii głębokiej z zatrzymaniem krążenia. Do pionierskich operacji należy zaliczyć korekcję anatomiczną przełożenia wielkich pni tętniczych (sp. Jatene, arterial switch) oraz zakończoną powodzeniem operację zespołu niedorozwoju lewego serca (I etap, sposobem Norwooda). W 1997 roku Klinika wprowadziła metodę wspomagania krążenia z pozaustrojowym utlenowaniem krwi po operacjach złożonych wad serca (ECMO), która przyczyniła się do uratowania wielu dzieci.

Po odejściu prof. Zdebskiej na emeryturę 1 grudnia 1998 roku, kierownikiem Kliniki zostaje dr hab. Edward Malec, który w 2001 roku uzyskuje tytuł profesora. Wielokrotnie odbywał szkolenia w renomowanych ośrodkach kardiochirurgii dziecięcej w Bostonie i Philadelphii, pod kierunkiem Williama I. Norwooda i Aldo Castañedy. Do ważniejszych osiągnięć E. Malca należy wprowadzenie w klinice programu leczenia „zespołu hipoplazji lewego serca”. Prof. Malec jest autorem pierwszej w Polsce zakończonej sukcesem operacji zespołu niedorozwoju lewego serca. Pierwszą operację (I etap leczenia operacyjnego sp. Norwooda) wykonał 4 maja 1989 roku. W 1997 roku wprowadził metodę wspomagania krążenia z pozaustrojowym utlenowaniem krwi po operacjach złożonych wad serca (ECMO).

Po rezygnacji prof. Malca w 2007 roku kierownictwo Kliniki obejmuje prof. Janusz Skalski. Janusz Skalski w latach 1976-1989 pracował w Polsko-Amerykańskim Instytucie Pediatrii AM w Krakowie w Klinice Chirurgii, a od 1980 roku w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej, przechodząc przez kolejne szczeble awansu zawodowego i naukowego. Odbył szkolenia w renomowanych ośrodkach, m.in. w: Bostonie w 1981 r. (Children’s Hospital, Harvard Medical School, będąc uczniem prof. Williama I. Norwooda i Aldo Castañedy), Philadelphii w 1989, Kilonii (1990), Utrechcie (1999), Rzymie (2000) i Madrycie (2003).  W 1984 zdobył stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim AM w Krakowie. Habilitował się 1996 roku w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, gdzie pracował w latach 1990-97. Od 1997 roku pełnił funkcję ordynatora Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W 2000 roku uzyskał tytuł profesora nauk medycznych. W latach 2005-2007 pełnił funkcję również prodziekana d/s nauki Wydziału Lekarskiego w Zabrzu ŚAM (od 2007 roku ŚUM). Jest autorem jedynego wydanego w Polsce i obowiązującego podręcznika Kardiochirurgia Dziecięca oraz kilkunastu innych książek. Wielokrotnie wyróżniany nagrodami państwowymi i środowiskowymi, m.in. Orderem Uśmiechu (2011).

Lokalizacja

Nasz oddział znajduje się na II i III piętrze w Budynku B.

Sukcesy
 • Zastosowanie po raz pierwszy Polsce sztucznej komory serca u dziecka
  z wrodzoną wadą serca oraz najdłuższym na świecie okresie wspomagania
  z wykorzystaniem jednej sztucznej komory typu Berlin Heart.
 • Pierwszy w Krakowie przeszczep serca u dziecka (we współpracy z ośrodkiem zabrzańskim).
 • Pierwsze na świecie wszczepienie zastawki biologicznej w pozycję aortalną u dziecka z wrodzoną wadą serca o typie pojedynczej komory.
 • Pierwsze w Polsce przezkomorowe zamknięcie ubytku przegrody międzykomorowej z wykorzystaniem zatyczki Amplatza.
 • Wdrożenie programu wszczepiania zastawek biologicznych w pozycję aortalną oraz wprowadzenie operacji plastycznych zastawek aortalnych u dzieci.
 • Wdrożenie w Krakowie programu wszczepiania sztucznych stymulatorów serca, w tym u noworodków.
 • Pomyślny przebieg leczenia wcześniaka z masa urodzeniową 1400g z całkowitym przełożeniem pni tętniczych i współistniejącymi ubytkami w przegrodzie międzykomorowej (najmniejszy wcześniak w Polsce z taką złożoną anomalią serca, u którego przeprowadzono udana korekcję anatomiczna wady).
 • Pomyślny przebieg operacji Norwooda u dziecka z zespołem niedorozwoju lewego serca i ciężarem ciała poniżej 1800 g.
 • Pierwsza w Polsce operacja zespolenia sp. Pottsa u dziecka z ciężkim samoistnym nadciśnieniem płucnym. (grudzień 2012)
Zespół

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski

Zespół lekarski:
doc. dr hab. Jacek Kołcz, doc. dr hab. Tomasz Mroczek, dr Marcin Gładki, lek. med. Mirosława Dudyńska, dr Aleksandra Morka – kardiolog, lek. med. Jerzy Jarosz – anestezjolog, lek. med. Zuzanna Sagan – anestezjolog, lek. Rafał Żurek, lek. Maria Garstka, lek. Julita Sacharczuk, lek. Aleksander Szypulski.

Choroby, które leczymy