Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Jednostki medyczne  ⁄  Kardiologia  ⁄  Oddział Kardiologiczny

Oddział Kardiologiczny

Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Rudziński
Telefon “zewnętrzny” do sekretariatu: +48 12 333 90 50 lub +48 12 333 90 51
Telefon “wewnętrzny” do sekretariatu: 4050, 4051
Faks do sekretariatu: +48 12 657 39 99

 

Telefony na oddział:

 

Dyżurka lekarska nr 18
Sekretarka medyczna oddziału | telefon “zewnętrzny”: +48 12 333 93 44
Sekretarka medyczna oddziału | telefon “wewnętrzny”: 43 44

Dr P. Weryński, dr J. Kuźma, dr M. Pitak (Holter) | telefon “zewnętrzny”: +48 12 333 93 45
Dr P. Weryński, dr J. Kuźma, dr M. Pitak (Holter) | telefon “wewnętrzny”: 43 45

 

Dyżurka lekarska nr 19
Telefon “zewnętrzny”: +48 12 333 93 46 lub +48 12 333 93 47
Telefon “wewnętrzny”: 43 46 lub 4347

 

Dyżurka lekarska nr 20
Telefon “zewnętrzny”: +48 12 333 93 48 lub +48 12 333 93 48
Telefon “wewnętrzny”: 43 48 lub 4349

 

Gabinet echokardiograficzny przy oddziale
Telefon “zewnętrzny”: +48 12 333 93 57
Telefon “wewnętrzny”: 43 57

 

Punkt pielęgniarski (obok dyżurek lekarskich)
Telefon “zewnętrzny”: +48 12 333 93 39 lub +48 12 333 93 40
Telefon “wewnętrzny”: 43 39 lub 43 40

 

Gabinet zabiegowy
Telefon “zewnętrzny”: +48 12 333 93 41
Telefon “wewnętrzny”: 43 41


Dyżurka pielęgniarek oddziałowych
Telefon “zewnętrzny”: +48 12 333 93 42
Telefon “wewnętrzny”: 43 42