Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Jednostki medyczne  ⁄  Leczenie Żywieniowe  ⁄  Oddział Leczenia Żywieniowego

Oddział Leczenia Żywieniowego

Kierownik: prof. Mikołaj Spodaryk
Telefon na oddział: +48 12 333 93 54, +48 12 333 93 53, lub +48 12 333 93 52
E-mail: olz@usdk.pl

p.o. piel. Oddziałowej: Mariola Marycz

Działalność bieżąca

Nowoczesny i doskonale wyposażony, 11-łóżkowy oddział dedykowany jest dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą być żywione w sposób naturalny. Oddział powstał w 2009 roku dzięki pomocy Fundacji TVN „Nie jesteś sam”. Do oddziału kierowane są dzieci z zespołem krótkiego jelita, z wadami ściany jamy brzusznej oraz z niewydolnością układu pokarmowego. Odpowiednio dobrane leczenie dożylne pomaga także powrócić do zdrowia pacjentom po bardzo ciężkich oparzeniach oraz pacjentom po przeszczepach szpiku kostnego.

Informacje dla Rodziców i Pacjentów

Oddział przygotowuje zarówno pacjenta, jak i jego opiekunów do rozpoczęcia żywienia w warunkach domowych poprzez: ustabilizowanie pacjenta i wybranie optymalnej drogi podaży składników odżywczych, określenie potrzeb żywieniowych pacjenta, wybór optymalnego składu roztworu do żywienia dożylnego, nauczenie opiekunów dziecka sporządzania roztworów, opieki nad linią infuzyjną, a także pielęgnacji dziecka ze stałym dostępem do żyły. Dodatkowo opiekunów uczy się obsługi sprzętu infuzyjnego i rozpoznawania powikłań.

Sukcesy
  • Opracowanie systemu optymalnego żywienia u pacjentów z rozległymi oparzeniami, które przyspiesza proces gojenia ran – tzw. ”reguła Kraków” (stosowana obecnie powszechnie w leczeniu oparzeń na całym świecie
  • Autorski program interwencji żywieniowej w niewydolności nerek wykorzystujący modelowanie kinetyczne mocznika
  • Standard postępowania żywieniowego w uszkodzeniach układu nerwowego przebiegającego z dysfagią
Zespół

Kierownik: prof. Mikołaj Spodaryk

Zespół lekarski: lek. Anna Grela, lek. Julita Pabisek-Miernik, lek. Kamila Płachno

Mariola Marycz – p.o. piel. Oddziałowej

dr Elżbieta Gabrowska – dietetyk