Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Jednostki medyczne  ⁄  Nefrologia i Dializy  ⁄  Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego / Stacja Dializ

Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego / Stacja Dializ

Kierownik: dr hab. med. Dorota Drożdż, prof. UJ

 

Telefon do sekretariatu: +48 12 333 90 42
Telefon wew. 4042, 4048
E-mail: nefrologia@usdk.pl

 

Pielęgniarki oddziałowe:
Mirosława Mil (Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego – XVIII)
Teresa Smolnik (Stacja Dializ)

 

Telefony na Oddziały

 • Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego
  Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1404 i 1405 (dyżurka lekarska)
 • Stacja Dializ
  Telefon: +48 12 658 11 59 lub +48 12 658 20 11 wew. 1440
  Faks: +48 12 658 11 59
Działalność bieżąca

Klinika Nefrologii obejmuje 18 łóżkowy szpitalny Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego dla dzieci od 2 miesiąca do 18 roku życia oraz liczącą 4 stanowiska hemodializacyjne i 2 stanowiska dializy otrzewnowej Stację Dializ. W ramach Oddziału działa pracownia USG i gabinet diagnostyki urodynamicznej. W ramach Kliniki działają także Poradnia Nefrologiczna oraz Gabinet Konsultacyjny Stacji Dializ. Z Kliniką ściśle współpracuje Oddział Leczenia Żywieniowego.

Informacje dla Rodziców i Pacjentów

W Klinice Nefrologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego istnieje możliwość wykonywania pełnej diagnostyki chorób nerek i rozpoznania przyczyn nadciśnienia tętniczego u dzieci na podstawie badań obrazowych, w tym ultrasonograficznych, radiologicznych izotopowych, angiografii tętnic nerkowych, tomografii komputerowej i magnetycznego rezonansu jądrowego, a także badań biopsyjnych nerek. Stacja Dializ – poza objęciem programem przewlekłego leczenia dzieci ze schyłkową niewydolnością nerek – dysponuje możliwością prowadzenia nerkozastępczych technik ciągłych, przeprowadzania zabiegów plazmaferezy i hemoperfuzji u dzieci z ostrą niedomogą nerek, w zatruciach oraz z chorobami autoimmunologicznymi.

Historia

W 1965 roku w Instytucie Pediatrii AM w Krakowie Prokocimiu w ramach II Kliniki Chorób Dzieci powstał Oddział Nefrologii kierowany przez dr med. Krystynę Kucharską. Od 1981 r. Kliniką Nefrologii Dziecięcej kierowała prof. Barbara Kańska, a po niej – prof. UJ dr hab. med. Krystyna Sancewicz-Pach. Od 2005 roku obowiązki kierownika Kliniki pełni prof. Jacek Antoni Pietrzyk. Początki leczenia nerkozastępczego datują się od 1979 r., kiedy to utworzono odział dializy otrzewnowej kierowany przez doc. Adama Jelonka i dr med. Wandę Chuchro. W marcu 1985 r. przy wydatnej pomocy Fundacji Project HOPE otwarto czwarty w Polsce pediatryczny oddział sztucznej nerki i rozpoczęto erę nowoczesnej hemodializy. W 1999 r. Oddział Dializ przeniesiono do nowej lokalizacji w budynku Centrum Leczenia Ambulatoryjnego Dzieci, wydzielając w nim stanowiska do ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO), którą w 2001 roku zastąpiono automatyczną dializa otrzewnową (ADO) dzięki cyklerom od Fundacji WOŚP. Klinika i Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego oraz Stacja Dializ swoją działalność leczniczą prowadzą jako jednostki Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Druga edycja akcji charytatywnej WOŚP w 2011 roku pozwoliła na odnowienie sprzętu diagnostycznego i dializacyjnego oraz poszerzyła możliwości ambulatoryjnej diagnostyki nadciśnienia tętniczego u dzieci.

Lokalizacja
 • Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego znajduje się na II piętrze w Budynku Rehabilitacji
 • Stacja Dializ znajduje się na I piętrze w budynku CALD
Sukcesy
 • Przeżywalność dzieci leczonych hemodializą i dializą otrzewnową (w tym najmłodszych) na poziomie światowym
 • Ośrodek referencyjny leczenia dzieci ze steroido-zależnym i steroido-opornym zespołem nerczycowym w makroregionie Polski Płd.-Wsch.
 • Uruchomienie diagnostyki urodynamicznej, pozwalającej na rozpoznawanie i leczenie zaburzeń oddawania moczu u dzieci
 • Wykształcony zespół, aktywny dydaktycznie i naukowo
Zespół

Klinika zatrudnia 11 lekarzy specjalistów pediatrii, z których 10 ma specjalizację z nefrologii, a 3 – z hipertensjologii.

Kierownik Kliniki: dr hab. med. Dorota Drożdż, prof. UJ

Zespół lekarski: dr med. Ewa Wierzchowska– Słowiaczek, dr med. Iwona Ogarek, dr med. Katarzyna Wilkosz, dr med. Anna Moczulska, dr med. Katarzyna Zachwieja, dr med. Monika Miklaszewska, lek. med. Zofia Stec, lek. med. Joanna Kwinta -Rybicka, lek. med. Grzegorz Nawrotek, lek. med. Agnieszka Jaromin, lek. med. Elżbieta Szczęsny-Choruz.

Projekty badawcze

Obszary działalności badawczej Kliniki to ocena wyników leczenia różnych postaci zespołu nerczycowego oraz wtórnych glomerulopatii, modelowanie terapii nerkozastępczych, ocena czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u dzieci z przewlekłą chorobą nerek (PChN) i nadciśnieniem tętniczym, odległa ocena jednostronnych nefrektomii u dzieci czy wczesna diagnostyka dzieci z ostrym uszkodzeniem nerek (OUSzN), badania nad zaburzeniami odżywiania u dzieci z PChN, ocena filtracji kłębuszkowej z wykorzystaniem różnych markerów. Stacja Dializ od wielu lat współpracuje z Katedrą Elektroniki AGH (modelowanie i optymalizacja dializy, modelowanie filtracji kłębuszkowej) oraz z Kliniką Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu w Heidelbergu (badania bioimpedancyjne, europejskie programy badawcze nad ciśnieniem krwi u dzieci).