Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Jednostki medyczne  ⁄  Neurochirurgia  ⁄  Oddział Neurochirurgiczny

Oddział Neurochirurgiczny

Kierownik: prof. dr hab. med. Stanisław Kwiatkowski
Z-ca kierownika:  dr n. med. Zdzisław Kawecki
Pielęgniarka oddziałowa: Dorota Błoniarczyk
Telefon do sekretariatu: +48 12 333 92 15 wew. 4215
E-mail:  sekneuro@usdk.pl

Telefon na Oddział: +48 12 658 20 11 wew. 1528 (dyżurka pielęgniarska)

Działalność bieżąca

Największą grupę pacjentów stanowią dzieci z wadami wrodzonymi układu nerwowego – wodogłowiem, rozszczepami czaszki i kręgosłupa. Leczenie z powodu tych wad jest wieloletnie i dzieci przebywają w oddziale po kilkanaście lub kilkadziesiąt razy. Kolejną grupę stanowią dzieci leczone z powodu nowotworów układu nerwowego, głównie guzów mózgu. Jesteśmy jedynym oddziałem w Polsce gdzie dziecko z chorobą nowotworową mózgu przebywa cały czas – od diagnostyki do zakończenia leczenia w tym operacji neurochirurgicznej.

POMPA BAKLOFENOWA
Profesor Stanisław Kwiatkowski rozpowszechnił w Małopolsce leczenie przy pomocy pompy baklofenowej spastyczności u dzieci z porażeniem mózgowym. Leczenie za pomocą tego urządzenia pozwala znacznie zmniejszyć napięcie mięśni, dolegliwości bólowe, poprawia funkcję pęcherza moczowego oraz zmniejsza ilość ruchów mimowolnych W trakcie leczenia małych pacjentów, ściśle współpracujemy z szeregiem wielu specjalistów naszego szpitala.

Oddział Kliniczny zaopatrzony jest również w najnowocześniejszy sprzęt do operacji onkologicznych, wykorzystujących systemy stereotaktyczne oraz neuronawigację. Ścisła wielospecjalistyczna współpraca z wykorzystaniem wysokiej klasy aparatury pozwoliła na istotna poprawę wyników leczenia, zarówno pod względem radykalności onkologicznej jak i estetyki po rozległych operacjach guzów w zakresie twarzoczaszki i mózgu. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi w Oddziale Klinicznym standardem stały się operacje endoskopowe guzów przysadki, guzów wewnątrzkomorowych i głębokich krwiaków śródmózgowych.

Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii to znaczący ośrodek zajmujący się leczeniem zachowawczym i operacyjnym ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych z wykorzystaniem maksymy: ”jedno znieczulenie – jedno zaopatrzenie”. Na podstawie największego zbioru chorych z urazami czołowo-podstawnymi w ośrodku wypracowano metodykę leczenia gwarantującą minimalne powikłania oraz wysoki stopień estetyki przy obrażeniach twarzoczaszki.

W Oddziale Klinicznym operuje się także pacjentów z chorobą zwyrodnieniową w szyjnym i lędźwiowym odcinku kręgosłupa, w tym z zastosowaniem implantów (stabilizacja międzywyrostkowa i przeznasadowa), a także guzy rdzenia kręgowego, kanału kręgowego i kręgosłupa.
Poza wiodącymi zainteresowaniami Oddziału Klinicznego Neurochirurgii i Neurotraumatologii w ośrodku wykonuje się pełne spectrum operacji neurochirurgicznych, w tym z zakresu leczenia przeciwbólowego z zastosowaniem implantów kręgosłupowych.

Chorzy z najcięższymi zmianami w zakresie ośrodkowego układu nerwowego leczeni są w Oddziale Intensywnej Terapii. Jednostka dysponuje najnowocześniejszymi aparatami do prowadzenia oddechu kontrolowanego. Stosuje pełny monitoring ciśnienia śródczaszkowego, przepływów mózgowych, diagnostyki kardiologicznej i pulmonologicznej. Wieloogniskowe monitorowanie, doświadczenie zespołu leczącego i pielęgniarskiego pozwoliło na znaczące obniżenie powikłań i śmiertelności u chorych z rozległymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

Nasze główne obszary leczenia i działalności:

 • Neuroonkologia: Guzy pierwotne, Guzy podstawy czaszki w tym zabiegi w wybudzeniu „ awake craniotomy”. Leczenie endoskopwe i mikrochirurgiczne z wykorzystaniem neuromonitoringu śródoperacyjnego (IONM)
 • Choroby naczyń mózgowych: Tętniaki i naczyniaki mózgu – leczenie operacyjne i wewnątrznaczyniowe
 • Wodogłowie – leczenie zastawkowe i endoskopowe
 • Urazy czaszkowo-mózgowe
 • Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego oraz ich późne powikłania i następstawa
 • Leczenie dyskopatii szyjnej, piersiowej i lędźwiowej  .Choroby nowotworowe rdzenia i kanału kręgowego
 • Stabilizacje czaszkowo-kręgosłupowe
 • Neurochirurgia czynnościowa: operacyjne leczenie padaczki lekoopornej oraz spastyczności (z wykorzystaniem IONM)
 • Kraniostenozy i kraniosynostozy – różnicowanie wad, kwalifikacja do właściwego postępowania terapeutycznego
 • Wady rozwojowe mózgowia oraz kanału kręgowego – rozszczepy czaszki i rdzenia kręgowego, przepukliny oponowo – rdzeniowe, inne wady uwarunkowane genetycznie
 • Neuroonkologia – guzy mózgu pierwotne i wtórne, nowotwory rdzenia i kanału kręgowego, guzy podstawy czaszki
 • Wodogłowie wrodzone, pozapalne, pokrwotoczne, poguzowe, towarzyszące przepuklinie oponowo – rdzeniowej i innym wadą wrodzonym, następstwa wodogłowia. Chirurgia naczyniowa – tętniaki i naczyniaki inne wady rozwojowe naczyń mózgowych – kwalifikacja do leczenia operacyjnego.
 • Padaczka – kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki lekoopornej, monitorowanie leczenia padaczki przy politerapii
 • Zespoły bólowe kręgosłupa – dyskopatia szyjna, piersiowa i lędźwiowa

Wszystkie zabiegu operacyjne wykonywane są z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu w tym neuronawigacja oraz neuromonitoring śródoperacyjny. Tym samym pacjenci objęci są wielospecjalistyczną opieką w ramach oddziału ( neurolog, neuropsycholog, fizjoterapeuta itp.)
Prowadzona jest również terapie eksperymentalne, leczenie dzieci z encefalopatią niedotlennieniowo-niedokrwienną z wykorzystaniem komórek macierzystych (MSC)

Informacja dla Rodziców Pacjentów

Przed planowaną wizytą w szpitalu

Przed planowaną wizytą w naszym szpitalu, należy dostarczyć książeczkę zdrowia dziecka oraz skierowanie. O przyjęciu do szpitala decyduje lekarz. Jeżeli dziecko w przeszłości było hospitalizowane, niezbędne są karty informacyjne z tych pobytów. Koniecznością jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 1000 do 2000. Na oddziale może przebywać u jednego pacjenta tylko jedna osoba. Odwiedzający poniżej 14 roku życia mają wstęp jedynie za zgodą ordynatora oddziału. Transport ze szpitala po zabiegu operacyjnym zapewniają dziecku rodzice. Dzieci do operacji planowych muszą być zaszczepione przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Jeżeli dziecko nie było szczepione, przed operacją konieczne jest podanie dwóch dawek szczepionki w odstępie miesiąca. Operację można bezpiecznie wykonać po dwóch tygodniach od podania drugiej dawki. Szczegółowe zasady pobytu na oddziale oraz prawa i obowiązki pacjentów zawiera Regulamin Porządkowy Szpitala.

Lokalizacja

Oddział znajduje się na pierwszym piętrze w Budynku B.

Historia

Zabiegi neurochirurgiczne były wykonywane niemal od początku istnienia Instytutu w Klinice Chirurgii Dziecięcej, kierowanej przez prof. Jana Grochowskiego. Dr Edmund Gruszka oraz dr Barbara Solecka utworzyli zalążek zespołu neurochirurgicznego w tejże klinice. Jako jedni z pierwszych w Polsce rozpoczęli wszczepianie zastawki w leczeniu wodogłowia. W 1998 roku profesor Jan Grochowski zadecydował o powstaniu samodzielnego oddziału Neurochirurgii w ramach Kliniki Chirurgii Dziecięcej. Kierownictwo zespołu powierzono dr Stanisławowi Kwiatkowskiemu, pracującemu dotąd w Klinice Neurotraumatologii Instytutu Neurologii w Krakowie.

Zespół oddziału

Zespół lekarzy: Olga Milczarek, Laura Maryńczak, Łukasz Klasa, Marcin Grela, Magdalena Stachura, Justyna Rybus, Alicja Fąfara.