Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Jednostki medyczne  ⁄  Neurologia  ⁄  Oddział Neurologiczny

Oddział Neurologiczny

Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Kaciński

Telefon do sekretariatu: +48 12 658 20 11 wew. 1705
Faks do sekretariatu: +48 12 658 18 70
E-mail: neupedkr@cm-uj.krakow.pl

 

Telefony na oddział

  • +48 12 658 20 11 wew. 1630, 1395, 1219 (Dyżurka lekarska) – Oddział XIX i XX
  • +48 12 658 20 11 wew. 1717 (Dyżurka pielęgniarska) – Oddział XIX
  • +48 12 658 20 11 wew. 1767 (Dyżurka pielęgniarska) – Oddział XX
Działalność bieżąca

W Klinice Neurologii Dziecięcej hospitalizuje się rocznie 1900 dzieci z ostrymi i przewlekłymi chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, w wieku od 1. miesiąca do 18. roku życia. Oddział dysponuje 42 łóżkami, z czego 17 dla małych dzieci i 25 dla dzieci starszych i młodzieży. Oddział prowadzi stały ostry dyżur w zakresie neurologii dziecięcej. Prowadzi również leczenie chorób neurologicznych o pełnym profilu. Oddział jest jednym z ośmiu klinicznych oddziałów neurologii dziecięcej w Polsce. 

Jednostka posiada 6 pracowni własnych i dysponuje pełnym zakresem badań neurofizjologicznych (elektroencefalograficznych, polisomnograficznych, elektromiograficznych, potencjałów wywołanych, badań układu autonomicznego) oraz dopplerowskich, neuropsychologicznych i neurorehabilitacyjnych. Oddział i pracownie posiadają akredytację do prowadzenia szkoleń podyplomowych z zakresu neurologii dziecięcej, elektroencefalografii, elektromiografii i potencjałów wywołanych. Szkolenia z neurologii dziecięcej odbywa tutaj 3 rezydentów, a 5 z pediatrii, neurologii, psychiatrii dziecięcej oraz foniatrii i audiologii.

 

Informacje dla Rodziców i Pacjentów

Z uwagi na stały dyżur i znaczny ruch chorych nie ustala się żadnych odległych terminów przyjęcia, następują one w danym dniu lub dnia następnego. W Oddziale funkcjonuje szkoła podstawowa, gimnazjum, świetlica i przedszkole. Rodzice mogą przebywać w Oddziale z dziećmi, jednak z uwagi na skromne warunki lokalowe, wskazana jest tylko obecność matek karmiących i rodziców dzieci w skrajnie ciężkim stanie. Rodzice mają udostępnione fotele, prysznic i skromny kącik socjalny; rodziców prosimy o zabranie tylko niezbędnych rzeczy do higieny osobistej i ubrania, ponieważ sale chorych dzieci są wieloosobowe i nie ma dodatkowych szafek do przechowywania rzeczy  rodziców.

Historia

Od roku 1965 w ramach II Kliniki Pediatrycznej funkcjonował 16-łóżkowy Oddział Neurologiczny. Ordynatorem została dr Zofia Gościńska, a następnie oddziałem kierował dr Jerzy Wyszkowski. W 1988 roku utworzono 54-łóżkowy Oddział Rehabilitacyjny Neurologii II Kliniki Chorób Dzieci (ordynatorem został dr hab. Marek Kaciński), na bazie którego w 1996 roku została utworzona Klinika Neurologii Dziecięcej. Ordynatorem Kliniki został prof. Marek Kaciński. Od 2008 roku swoje obowiązki dydaktyczne wykonuje tutaj Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży.

Lokalizacja

Oddział Neurologii (XIX i XX) znajduje się na III piętrze w Budynku Rehabilitacji.

Sukcesy
  • Klinika należy do najlepszych w kraju ośrodków w dziedzinie epileptologii, zaburzeń snu, napadów rzekomopadaczkowych i złożonych bólów głowy.
  • Prowadzi również program lekowy dla chorych na stwardnienie rozsiane.  Wszystkie kliniki i oddziały USD mają stałych konsultantów z zakresu neurologii dziecięcej.
Zespół

Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Kaciński

Zespół lekarski: z-ca dr n. med. Sławomir Kroczka, dr Agnieszka Biedroń, dr Aleksandra Gergont, lek. Barbara Skowronek-Bała, lek. Małgorzata Steczkowska, lek. Anna Świerczyńska, lek. Ewa Wesołowska

Pielęgniarki oddziałowe: Teresa Bawół (XIX), Halina Sikora (XX)

Pozostały personel: mgr psych. Urszula Stolarska-Weryńska, st. techn. neurofizjologii Krystyna Fiedrer, st. techn. neurofizjologii Janina Kulesa, st. sekr. med. Weronika Grandys, st. sekr. med. Anna Windak oraz dwa zespoły pielęgniarskie (po 12 pielęgniarek)