Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Oddział Ortopedyczno-Urazowy

Kierownik: dr med. Krzysztof Miklaszewski

Zastępcy: dr med. Bartłomiej Kowalczyk

 

Telefon “zewnętrzny” do sekretariatu:  +48 12 333 92 07
Telefon “wewnętrzny” do sekretariatu:  42 07


Pielęgniarka Oddziałowa:
Iwona Zub


Telefony na oddział:

+48 12 658 20 11 wew. 1381 (Dyżurka lekarska)
+48 12 658 20 11 wew. 1310 (Dyżurka pielęgniarska)

Działalność bieżąca

Oddział prowadzi kompleksowe leczenie:

 • wrodzonych i nabytych deformacji układu ruchu (np. skrócenia i zniekształcenia kończyn, zwichnięcia stawów biodrowych),
 • wrodzonych stóp końsko-szpotawych metodą Ponseti’ego (od 2002 roku),
 • wad, chorób i urazów kręgosłupa (leczenie rehabilitacyjne i operacyjne z trójwymiarową korekcją i  stabilizacją),
 • skolioz wczesnodziecięcych z użyciem tzw. instrumentarium “rosnącego”,
 • urazów układu kostno – stawowego,
 • urazów sportowych i ich następstw (staw kolanowy, skokowo-goleniowy), z uwzględnieniem artroskopowej rekonstrukcji wiezadeł, chrzastki stawowej, łąkotek stawu kolanowego, przeszczepów łąkotek i hodowanych autogennych chondrocytów,
 • stanów zapalnych stawów i kości oraz ich następstw,
 • nowotworów łagodnych oraz złośliwych kości. Pacjenci ze złośliwymi guzami kości mają w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki, i leczenia onkologicznego ( chemioterapii, radterapii ). Zespół Oddziału Ortopedyczno – Urazowego posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tzw. miejscowych resekcji złośliwych nowotworów kości, z oszczędzeniem kończyny, a także z oszczędzeniem naturalnych stawów (resekcji podlega guz z odpowiednim marginesem tkanek miękkich, nie zaś cała kończyna),
 • chorych z różnymi postaciami artorogrypozy (wrodzone przykurcze stawów), z możliwością leczenia operacyjnego, rehabilitacji oraz zaopatrzenia w korekcyjne ortezy kończyn w ramach kontraktu z NFZ,
 • chorych z wrodzoną łamliwością kości (osteogenesis imperfecta): z uwzględnieniem leczenia farmakologicznego (leczenie preparatami bisfosfonianów) oraz operacyjnego z zastosowaniem prętów teleskopowych (“rosnących”).
Informacje dla Rodziców i Pacjentów

Lokalizacja
Nasz oddział znajduje się w nowo wybudowanym skrzydle nad Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

Leczenie
Leczenie stacjonarne (operacyjne lub zachowawcze) w ramach Oddziału odbywa się na podstawie ustalenia terminu przyjęcia przez konsultującego specjalistę w naszej Poradni. Pacjenci po zakończeniu leczenia chirurgicznego w oddziale Ortopedii kontynuują leczenie w trybie ambulatoryjnym, w tym również leczenie rehabilitacyjne w ramach Zakładu Fizjoterapii i Oddziału Rehabilitacji naszego szpitala (konsultacje lekarskie w poradni, zabiegi fizjoterapeutyczne, kinezyterapia, basen).

Historia

Nowoczesna ortopedia dziecięca na świecie zaczęła tworzyć się na przełomie lat 60- i 70-tych ubiegłego wieku, w Polsce pierwsze kliniki ortopedyczne, specjalizujących się w problemach dzieci i młodzieży, powstawały w Poznaniu i Lublinie.

W latach 70 i 80 tych XX wieku, w ówczesnym Instytucie Pediatrii AM w Prokocimiu, w zespole chirurgów dziecięcych kierowanych przez prof. Jana Grochowskiego, kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej, zaczęła się kształtować idea wydzielenia grupy chirurgów, podejmujących problemy z zakresu ortopedii dziecięcej (m.in. dr Wiesława Żurek oraz dr Stanisław Szklarczyk). W latach 80-tych, celem stworzenia specjalistycznego zespołu ortopedów dziecięcych, do Kliniki Chirurgii Dziecięcej dołączyli specjaliści z zakresu ortopedii i traumatologii z ówczesnej Kliniki Ortopedii AM, dr Wojciech Radło oraz dr Tadeusz Lejman wraz z doktorami: Stanisławem Szklarczkiem, Krzysztofem Miklaszewskim, Jerzym Sułko i Piotrem Michno, będącymi w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, utworzyli zespół ortopedów dziecięcych. W 1989 roku powstał Oddział Ortopedii i Traumatologii, a jego pierwszym kierownikiem został dr Wojciech Radło. Od roku 2008 Oddziałem kieruje dr Tadeusz Lejman.

W latach 90-tych XX wieku pracę i specjalizację w Oddziale Ortopedii i Traumatologii rozpoczęli dr Dariusz Kotulski i dr Bartłomiej Kowalczyk, kolejno do zespołu dołączyli dr Jarosław Feluś, dr Jakub Danielak, dr Zygmunt Oleksik. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale zakończyli dr Adam Podosek, Wojciech Olipra, Maciej Trybalski, Artur Oberc. Lekarze: Marcin Karlikowski, Maciej Szydłowski, Anna Buziewicz i Piotr Szczerbiński kontynuują szkolenie z ortopedii jako rezydenci.

W latach 90-tych Oddział odwiedzali i dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem światowej sławy specjaliści z zakresu ortopedii dziecięcej: prof. Mercerer Rang, prof. Gillespie, prof. Carl i Deborah Staniński, prof. Klaus Parsch i inni.  Zespół nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc również udział w krajowych i zagranicznych szkoleniach i sympozjach, prezentując swoje doświadczenia w formie prezentacji i publikacji w fachowych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Dr Bartłomiej Kowalczyk i Jarosław Feluś są członkami Europejskiego Towarzystwa Ortopedów Dziecięcych (EPOS).

Sukcesy
 • Jako pierwszy ośrodek w Polsce w latach 90-tych ubiegłego wieku promował i wykonywał miejscową resekcję złośliwych nowotworów kości, bez konieczności amputacji kończyny. Obecnie jeden z nielicznych ośrodeków w Polsce i Europie rutynowo wykonujący tzw biologiczne rekonstrukcje “masywnych” ubytków kości długich po resekcji złośliwych nowotworów z użyciem przeszczepów allogenicznycn kości (przeszczep z obcego organizmu),  dając realną szansę na odbudowę naturalnej struktury kostnej. Oddział dysponuje również możliwością wszczepiania endoprotez onkologicznych zamawianych dla indywidualnych pacjentów.
 • Jedyny ośrodek w Polsce prowadzi kompleksowe leczenie chorych z artrogrypozą (pełny zakres leczenia operacjnego, zaopatrzenia ortotycznego w wysokiej jakości ortezy korekcyjne  i rehabilitacji) w ramach kontakrtu z NFZ, począwszy od wieku noworodkogo do ukończenia 18 roku życia.
 • Pierwszy ośrodek w Polsce wprowadzający metodę Ignatio Ponseti’ego w korekcji stóp końsko-szpotawych. Obecnie ośrodek ma doskonałe efekty w leczeniu tego schorzenia, porównywalne z najlepszymi ośrodkami ortopedycznymi w świecie.
 • Wprowadzenie do operacyjnego leczenia kończyn dolnych u chorych z wrodzoną łamliwością kości tzw. prętów teleskopowych, “rosnących” wraz z pacjentem, co pozwala na uniknięcie wielu kolejnych operacji.
 • Jako jeden z kilku nielicznych ośrodków ortopedycznych w Polsce prowadzimy operacyjne leczenie skolioz wczesnodziecięcych z użyciem instrumentarium “rosnącego” pozwalającego na skorygowanie i zatrzymanie postępu zniekształcenia kręgosłupa a jednocześnie nie zakłócającego jego swobodnego wzrostu.
Zespół

Kierownik: dr med. Krzysztof Miklaszewski

Zastępca Kierownika: dr med. Bartłomiej Kowalczyk

Zespół lekarski: dr hab. med. Jerzy Sułko, lek. med. Dariusz Kotulski, dr med. Jarosław Feluś, lek. med. Stanisław Szklarczyk, lek. med. Zygmunt Oleksik, lek. med. Jakub Danielak, dr med. Artur Oberc.

Rezydenci: lek. med. Marcin Karlikowski, lek. med. Maciej Szydłowski, lek. med. Anna Buziewicz, lek. med. Piotr Szczerbiński

Choroby, które leczymy

Porady i artykuły medyczne dla Rodziców i Pacjentów dotyczące specjalności medycznej: ORTOPEDIA