Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Jednostki medyczne  ⁄  Patologia i Intensywna Terapia Noworodka  ⁄  Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Kierownik: dr hab. med. prof. UJ Przemko Kwinta
Telefon do sekretariatu: +48 12 658 20 11 wew. 1330
Faks: +48 12 658 44 46

 

Zastępcy:
dr n. med. Mateusz Jagła, Tel.: +48 12 658 20 11 wew. 1690, 1700
dr n. med. Piotr Kruczek, Tel.: +48 12 658 20 11 wew. 1612

 
Pielęgniarka Oddziałowa:
Barbara Wójciak, Tel.: +48 12 658 20 11 wew. 1428

 

Telefony na oddział: + 48 12 658 20 11 wew. 1690, 1612, 1192

Działalność bieżąca

Odnowiony w 2007 r. 30-łóżkowy oddział mieści się na pierwszym piętrze budynku CALD. Do Oddziału przyjmowane są dzieci z całego makroregionu Polski południowej. Klinika posiada także własny specjalistyczny transport, z doskonale wyposażoną karetką przystosowaną do transportu noworodków w ciężkim stanie. Transportem zajmują się lekarze, na co dzień pracujący w OPiITN. Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt pozwalający na kompleksową diagnostykę oraz leczenie wcześniaków i  noworodków urodzonych w fizjologicznym terminie porodu. W Oddziale wykorzystywane są: nowoczesne metody wentylacji wysoką częstotliwością (HFJV, HFO), zaawansowane techniki wspomaganie oddychania w systemie CPAP (Infant Flow) czy wziewne podawanie tlenku azotu (iNO). Ambulatoryjna opieka nad pacjentami kontynuowana jest w Poradni Patologii Noworodka. W Oddziale prowadzone są również liczne badania naukowe. Kluczowe zagadnienia badawcze dotyczą genetycznego podłoża retinopatii wcześniaczej, wykorzystania sieci neuronowych w prognozowaniu oraz podejmowaniu decyzji terapeutycznych na Oddziale czy zagadnień genetycznych i molekularnych związanych z posocznicą noworodkową.

Informacje dla Rodziców pacjentów

Odwiedziny w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka są możliwe codziennie w godzinach od 12.00 do 15.00. W tych godzinach udzielane są również opiekunom informacje o stanie zdrowia noworodków oraz prowadzone są szkolenia dotyczące rehabilitacji i kangurowania oraz udzielane są porady laktacyjne i dietetyczne. Przed wejściem na oddział należy zostawić okrycie wierzchnie w szatni i założyć fartuch ochronny.

Wyposażenie noworodka: pieluszki jednorazowe, wilgotne chusteczki higieniczne.

Lokalizacja

Nasz oddział znajduje się na pierwszym piętrze w budynku CALD.

Sukcesy
  • Opracowanie komputerowych systemów wspomagających proces diagnostyczno-predykcyjny w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka
  • Identyfikacja genetycznych i środowiskowych czynników warunkujących powikłania u noworodków urodzonych przedwcześnie – retinopatia wcześniacza, przewlekła choroba płuc
  • Projekt realizowany w latach 2008-2011 dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EEA GRANTS. Celem projektu było poznanie mechanizmów genetycznych prowadzących do najpoważniejszych, późnych powikłań wcześniactwa, takich jak leukomalacja okołoporodowa, retinopatia wcześniacza, dysplazja oskrzelowo-płucna.
  • Kolejny projekt badawczy realizowany w latach 2009-2014 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego NORWAY GRANTS jest kontynuacją poprzedniego. Celem jest poznanie mechanizmów genetycznych i środowiskowych mających wpływ na powikłania wcześniacze. W projekcie tym badaniu podlegać będzie  więcej czynników mogących mieć wpływ na te powikłania. Oprócz ekspresji genów, analizie poddany  będzie proces metylacji DNA (tzw. pamięć genetyczna) oraz zawartość białek w komórce noworodka (proteom).