Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Jednostki medyczne  ⁄  Pulmonologia i Alergologia  ⁄  Oddział Pulmonologii, Alergologii i Dermatologii

Oddział Pulmonologii, Alergologii i Dermatologii

Kierownik: prof. dr hab. med. Grzegorz Lis
Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1554
Faks: (12) 658-44-46
E-mail: pulmonologia@op.pl

 

Pielęgniarka oddziałowa: Lucyna Balog
Tel.: +48 12 658 20 11 wew. 1633

 

Telefony na Oddział: +48 12 658 20 11 wew. 1633 (XVI), 1663 (XVII)

Działalność bieżąca

Dzieci z chorobami dróg oddechowych, problemami alergologicznymi i dermatologicznymi hospitalizowane są w oddziałach XVI i XVII, które znajdują się na II p. w budynku L (tzw. budynek rehabilitacji). Oddział Pulmonologii jest aktualnie referencyjnym ośrodkiem w Krakowie zajmującym się leczeniem chorób układu oddechowego u dzieci. Naszą opieką obejmujemy bardzo liczną grupę chorych cierpiących na astmę oskrzelową, Oddział i poradnia są także referencyjnym ośrodkiem zajmującym się prowadzeniem leczenia dzieci chorych na mukowiscydozę. Oddział dysponuje możliwością wykonania pletyzmografii całego ciała, pełnej spirometrii oraz  prób prowokacyjnych, diagnostyki bronchoskopowej oraz unikalną metodą oceny stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym. Dzięki badaniom przeprowadzonym w poradni i na oddziale zoptymalizowano metodę prowokacji drzewa oskrzelowego przy użyciu stężonego roztworu soli, który jest znacznie bezpieczniejszy od stosowanych do tej pory metod prowokacji nieswoistej.

 

Sukcesy
  • Wdrożenie standardów postępowania w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych – program ogólnopolski zaakceptowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne
  • Epidemiologia chorób alergicznych w ramach międzynarodowego programu ISAAC