Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Transplantologia

Ośrodek Transplantacji

Rejestracja w EBMT od 2002 r., CIC 507.
Certyfikat wypełnienia normy ISO 9001:2008 od 2010 r.
Certyfikat ISCT-EBMT (JACIE) od września 2017 r.

Kierownik Ośrodka Transplantacji: Dr hab. n. med. Jolanta Goździk
Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1737
E-mail: jgozdzik@cm-uj.krakow.pl

W skład Ośrodka Transplantacji wchodzą następujące jednostki:

Historia

Idea powstania ośrodka transplantacji pojawiła  się na początku lat dziewięćdziesiątych. Początkowo nie było określonej lokalizacji ośrodka w obrębie szpitala oraz funduszy na jego utworzenie. W połowie lat dziewięćdziesiątych szpital pozyskał do współpracy prof. dr hab. med. Wiesława W.  Jędrzejczyka, który przedstawił koncepcje nadbudowy budynku kuchni szpitalnej i przeniesienie tam Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, a następnie przebudowy budynku dotychczas zajmowanego przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej na ośrodek przeszczepienia szpiku. W nowym budynku na parterze miał się mieścić Zakład Transplantologii z Bankiem Komórek Krwiotwórczych, a dwa piętra miały być przeznaczone na hospitalizację chorych w okresie około przeszczepowym (II piętro) oraz wymagających hospitalizacji w okresie po przeszczepieniu (I piętro). Na podstawie tej koncepcji przy przygotowany został projekt architektoniczny i rozpoczęta inwestycja.

W związku z objęciem w 1998 roku przez prof. Jędrzejczaka kierownictwa Kliniki Hematologii Akademii Medycznej w Warszawie, jego zadania w tworzeniu Ośrodka Transplantacji USD przejął prof. dr hab. med. Mariusz Z. Ratajczak. Powołano został Zakład Transplantologii, którego kierownikiem został prof.  Ratajczak.  Jednocześnie kontynuowana była inwestycja w zakresie części klinicznej ośrodka, przy dużym udziale dr n. med. Krystyny Kubiczek.

Cześć kliniczna ośrodka inaugurowała swoją działalność wykonując pierwszą wysokodawkowaną chemioterapię wspomaganą przeszczepieniem komórek krwiotwórczych w kwietniu 2002 roku.

W 2004 roku na zaproszenie prof. dr hab. n. med. Ratajczaka przybyła do ośrodka dr n. med. Jolanta Goździk, której Dyrekcja USD powierzyła zadanie uruchomienia w części klinicznej pełnego profilu przeszczepień. W 2006 r. prof. dr. Hab. n. med. Ratajczak zakończył współpracę z USD w Krakowie. Kierowanie Ośrodkiem Transplantacji USD powierzono dr n. med. Jolancie Goździk.

Ważne daty:

  • Ośrodek Transplantacji USD uzyskał akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie przeszczepień allogenicznych od dawcy rodzinnego (październik 2004 r.), akredytację Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Szpiku i Krwi  (marzec 2005 r.) oraz akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie przeszczepień allogenicznych od dawców niespokrewnionych (styczeń 2007r).
  • Od stycznia 2010 roku Ośrodek posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008 dla Programu Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych.
  • W lutym 2005 roku wykonano pierwsze przeszczepienie alogeniczne od dawcy rodzinnego, a we  wrześniu 2007 r. pierwszą transplantację allogeniczną od dawcy niespokrewnionego.
  • Od 2009 roku Ośrodek Transplantacji współpracuje z polskimi i międzynarodowymi rejestrami dawców niespokrewnionych i wykonuje pobrania komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych do ich przeszczepienia w innych ośrodkach transplantacyjnych, także zagranicznych.
  • We wrześniu 2017 roku po ponad 7 letnim okresie przygotowań, Ośrodek Transplantacji, jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych pediatrycznych ośrodków w Europie środkowo-wschodniej, uzyskał międzynarodową akredytację ISCT-EBMT (JACIE) dla procesów przeszczepiania autologicznego i allogenicznego oraz pobierania, przetwarzania i przechowywania  szpiku i komórek krwiotwórczych z krwi.

Certyfikat JACIE 27.10.2017

Pliki do pobrania
Liczba przeszczepień wg rodzaju dawcy (2002-2016) wykres przeszczepien latami.pdf ( 99 kB ) pobierz Wskazania do przeszczepienia allogenicznych komórek krwiotwórczych (2007-2016) wykres allo do 2016.pdf ( 184 kB ) pobierz Wskazania do wysokodawkowanej terapii wspomaganej przeszczepieniem autologicznych komórek krwiotwórczych (2002-2016) wykres auto do 2016.pdf ( 95 kB ) pobierz Przeszczepienia do roku 2016 - wykresy i wyniki przeżycia przeszczepienia do 2016 wykresy i wyniki przeżycia.pdf ( 270 kB ) pobierz
Kierownik Ośrodka Transplantacji

Dr hab. n. med. Jolanta Goździk
Dyplom lekarza uzyskała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku 1992. Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych (1999 r.), hematologii (2002 r.) i transplantologii klinicznej (2004 r.) W 2000 r. uzyskała upoważnienie Ministra Zdrowia do wykonywania czynności związanych z pobieraniem, i przeszczepianiem autologicznego i allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych. W latach 1993-2003 pracowała w Katedrze i Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Janusza Hansza. Od 2004 roku pracuje w Ośrodku Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, którego jest kierownikiem od 2005 r.

Telefon: +48 12 657 20 11 wew. 1737, Tel. kom. +48 663 814 005
E-mail: jgozdzik@cm-uj.krakow.pl