Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Jednostki medyczne  ⁄  Urologia  ⁄  Oddział Urologiczny

Oddział Urologiczny

Kierownik: dr hab. Rafał Chrzan, profesor UJ

Telefony do sekretariatu
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 90 55
Telefon „wewnętrzny”: 40 55

 

Telefony na oddział:

 • +48 12 658 20 11 wew. 1354, 1274 (Dyżurka lekarska)
 • +48 12 658 20 11 wew. 1390 (Dyżurka pielęgniarska)
Działalność bieżąca

Klinika Urologii Dziecięcej dysponuje 12 łóżkami na oddanych po remoncie oddziałach VIII i IX oraz posiada odrębną salę zabiegową na jednym z najnowocześniejszych bloków operacyjnych dla dzieci w Polsce. Rocznie wykonywanych jest tutaj około 600 operacji urologicznych. W poradni przyszpitalnej codziennie około 30 pacjentów otrzymuje porady specjalistyczne oraz wykonywane są badania dodatkowe: ultrasonografia, przepływ cewkowy oraz inwazyjne badania urodynamiczne.

Co leczymy

W Klinice prowadzi się pełną diagnostykę oraz leczenie wad wrodzonych oraz schorzeń nabytych układu moczo-płciowego. Drobne interwencje urologiczne (cystoskopia, sprowadzenie jądra do moszny, plastyka napletka) wykonywane są w trybie ambulatoryjnym. Do większych zabiegów  w obrębie nerek (np. nefrektomia), moczowodów (pyeloplastyka, reimplantacja), pęcherza moczowego, czy też narządów płciowych męskich i żeńskich (spodziectwo, zespół wynicowania i wierzchniactwa) pacjenci przyjmowani są na oddział. Klinika dysponuje odpowiednim wyposażeniem oraz doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów laparoskopowych/endoskopowych u dzieci w każdym wieku.

Informacje dla Rodziców i Pacjentów

Dziecko jest przyjmowane na oddział na podstawie skierowania lekarza z POZ lub z innego oddziału szpitalnego. Rodzic może przebywać z dzieckiem na oddziale w trakcie procesu diagnostyczno-leczniczego.

Procedura przyjęcia do zabiegu w trybie ambulatoryjnym

 • W dniu zabiegu operacyjnego prosimy o zgłoszenie się do Poradni Urologicznej tutejszego szpitala na godzinę 8.00.
 • Wytyczne dotyczące karmienia i pojenia są przekazywane w trakcie wizyty kwalifikującej do zabiegu.
 • Do zaplanowanego zabiegu operacyjnego należy mieć wykonane w POZ badania: grupę krwi, aktualną morfologię krwi, badanie ogólne moczu oraz przedstawić książeczkę zdrowia dziecka (szczepień). W dniu zabiegu operacyjnego a także dwa tygodnie poprzedzające ten termin, dziecko powinno być zdrowe.

 

W przypadku choroby dziecka lub rezygnacji z wyznaczonego terminu, prosimy o poinformowanie Poradni Urologii Dziecięcej. Lista oczekujących jest bardzo długa. Przy Państwa współpracy możemy optymalnie wykorzystać miejsca na Oddziale.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 12 658 20 11 wewn. 1100.

Historia

Klinika Urologii Dziecięcej oficjalnie powstała w 1996 roku, ale dzieci ze schorzeniami urologicznymi leczono od początku istnienia szpitala w Klinice Chirurgii Dziecięcej kierowanej przez prof. Jana Grochowskiego. W tamtym okresie powołano najpierw Zespół Urologiczny, a następnie Pododdział Urologiczny pod kierownictwem dr. Jerzego Pilcha, który doświadczenie i wiedzę zdobywał u boku prof. Emila Michałowskiego, znanego i cenionego w kraju i za granicą urologa. W 1990 roku , ze względu na chorobę ówczesnego ordynatora, nadzór nad zespołem powierzono dr Wiesławowi Urbanowiczowi, specjaliście chirurgii oraz urologii. Rok później, dr Urbanowicz uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2004 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. W 2005 roku prof. Urbanowicz uzyskał stopień specjalisty z urologii dziecięcej – nowej dziedziny medycznej, która została formalnie wyodrębniona w 2003 roku. Po przejściu na emeryturę prof. Urbanowicza w 2015 roku, obowiązki Kierownika pełnił dr n. med. Michał Wolnicki. Od 1 września 2016 roku Kierownikiem Kliniki jest dr hab. Rafał Chrzan. Prof. Chrzan szkolenie w zakresie urologii dziecięcej odbył w Szpitalu Uniwersyteckim w Utrechcie (Holandia), pod kierunkiem prof. Toma de Jong’a, a następnie przez wiele lat pracował jako konsultant urologii dziecięcej w Szpitalu Akademickim w Amsterdamie (AMC). Obecny Kierownik jest aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej (ESPU).

Sukcesy
 • Specjalnością Kliniki są operacje endoskopowe stosowane w leczeniu wad wrodzonych i nabytych schorzeń układu moczo-płciowego: żylakach powrózka nasiennego, wnętrostwie, zwężeniu podmiedniczkowym (wodonerczu), zaburzeniach różnicowania płci. W Klinice wykonano pierwszą w Polsce operację usunięcia nerki metodą laparoskopową u dziecka.
 • Nerkooszczędzające operacje w przypadku guzów Wilmsa.
 • Kompleksowa opieka nad pacjentami z neurogenną dysfunkcją dolnych dróg moczowych, w tym zastosowanie toksyny botulinowej typu A do modulacji funkcji pęcherza moczowego.
 • Skojarzone leczenie farmakologiczne dysfunkcji dolnych dróg moczowych z endoskopowymi zabiegami w leczeniu odpływów pęcherzowo-moczowodowych.
Prowadzone projekty:
 • Rola telocytów w układzie moczowym i ich funkcja w wadach zastoinowych i czynnościowych zaburzeniach górnych dróg moczowych u dzieci.
 • Ocena wyników odległych operacyjnego leczenia w wieku dziecięcym kobiet z wrodzonym przerostem nadnerczy z uwzględnieniem oceny jakości życia, oceny życia seksualnego, wyglądu zewnętrznych narządów płciowych oraz wpływu gospodarki hormonalnej na wygląd zewnętrznych narządów płciowych
 • Wpływ wczesnej diagnostyki radiologicznej i czynnościowej układu moczowego na sposób postępowania leczniczego u chłopców z wrodzoną anatomiczną przeszkodą podpęcherzową.
 • Ocena korelacji poziomu NGF w moczu z wynikami badań urodynamicznych u dzieci z neurogennymi dysfunkcjami dolnych dróg moczowych.
 • BILOR – long term results of the surgical treatment of bilateral undescended testis with special interest in the fertility potential (międzynarodowy).
Kierunki rozwoju:

Personel Kliniki zaangażowany jest w tworzenie wielodyscyplinarnych zespołów w ramach Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentom ze złożonymi wadami wrodzonymi. Ścisła współpraca ze Szpitalami Akademickimi w Utrechcie i Amsterdamie oraz innymi ośrodkami w Polsce i za granicą umożliwia wymianę doświadczeń oraz wszechstronne doszkalanie zawodowe. Szczególne obszary zainteresowań na kolejne lata to:

 • rozwój technik endoskopowych w urologii dziecięcej
 • zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie układu moczo-płciowego
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń funkcji dolnych dróg moczowych (w tym nietrzymanie moczu)
 • zabiegi oszczędzające w nowotworach układu moczowego (nerek, jąder, okolicy pęcherza).
Zespół lekarski

Kierownik: dr hab. Rafał Chrzan, profesor UJ

Zespół lekarski: dr med. Barbara Dobrowolska-Glazar, dr med. Ireneusz Honkisz, dr med. Janusz Sulisławski, dr med. Michał Wolnicki.