Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  O Szpitalu  ⁄  Dyrekcja Szpitala

Dyrekcja Szpitala

prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek - Dyrektor Naczelny Szpitala

prof. Fyderek Dyrektor

Kancelaria Dyrektora Naczelnego
Kierownik: mgr Joanna Szydłowska

Personel kancelarii: Małgorzata Grzybowska, Agnieszka Drzystek
Telefon “zewnętrzny”: +48 12 33 39 383 lub +48 12 33 39 384
Telefon “wewnętrzny”: 43 83 lub 1201

Telefon do Kierownika Kancelarii “zewnętrzny”: +48 12 33 39 385
Telefon “wewnętrzny”: 43 85 lub 1201
Fax: +48 12 33 39 800
E-mail: sekretariat@usdk.pl

Zastępcy Dyrektora Naczelnego - Kierownicy Pionów

lek. med. Andrzej Bałaga – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Telefon “zewnętrzny” do sekretariatu: +48 12 333 93 90
Telefon “wewnętrzny” do sekretariatu: 43 90
W czasie nieobecności Pana Dyrektora Andrzeja Bałagi zastępstwo
pełni Pan dr hab. med. Szymon Skoczeń.

JEDNOSTKI W PIONIE DYREKTORA DS. LECZNICTWA

mgr Aldona Rompel – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Telefon: +48 12 333 93 11
Fax: +48 12 333 98 18
E-mail: kontroling@usdk.pl

Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych
Sylwia Marcickiewicz
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 93 11
Telefon „wewnętrzny”: 43 11
JEDNOSTKI W PIONIE DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH

inż. Jan Zasowski – Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury i Inwestycji
Telefon: +48 12 658 14 37, +48 12 658 20 11 wew. 1230
E-mail: jzasowski@usdk.pl
JEDNOSTKI W PIONIE DYREKTORA DS. INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI

mgr Anna Wojnar – Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki nad Pacjentem
Telefon: +48 12 333 93 88 lub +48 12 658 20 11 wew. 4388
E-mail: sekrpiel@usdk.pl
JEDNOSTKI W PIONIE DYREKTORA DS. PIELĘGNIARSTWA I ORGANIZACJI OPIEKI NAD PACJENTEM

mgr Anna Rybak – Główny Księgowy
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 658 12 71
Telefon „wewnętrzny”: 40 32
E-mail: arybak@usdk.pl

dr hab. med. Szymon Skoczeń – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości Leczenia
E-mail: sskoczen@usdk.pl

lek. med. Andrzej Bałaga - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
mgr Anna Wojnar - Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
mgr Aldona Rompel - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
inż. Jan Zasowski - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych