Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Kliniki

Klinika Chorób Dzieci
Kierownik: dr hab. med. prof. UJ Przemko Kwinta
Telefon “zewnętrzny”: +48 12 333 90 36
Telefon “wewnętrzny”: 40 36
Faks: +48 12 658 44 46
E-mail: klinchdz@cm-uj.krakow.pl

Oddziały Kliniki:

Klinika Chirurgii Dziecięcej
Kierownik: dr hab. med. Wojciech Górecki
Telefon do sekretariatu “zewnętrzny”: +48 12 333 91 52, +48 12 333 91 53
Telefon do sekretariatu “wewnętrzny”: 41 52, 41 53
E-mail: chirdzieckrakow@gmail.com
Oddziały Kliniki:

Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Starzyk
Telefon: +48 12 658 12 77 lub +48 12 658 20 11 wew. 1323
Faks: +48 12 658 10 05
E-mail: endodim@cm-uj.krakow.pl
Oddziały Kliniki:

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. med. Janusz Skalski
Telefon “zewnętrzny” do sekretariatu: +48 12 333 90 57
Telefon “wewnętrzny” do sekretariatu: 4057, 15 91
Faks do sekretariatu: +48 12 657 39 47
E-mail: kardiochirurgiadziecieca@cm-uj.krakow.pl

Oddziały Kliniki:

Klinika Kardiologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Rudziński
Telefon “zewnętrzny” do sekretariatu: +48 12 333 90 50 lub +48 12 333 90 51
Telefon “wewnętrzny” do sekretariatu: 4050, 4051
Faks do sekretariatu: +48 12 657 39 99

Oddziały Kliniki:

Klinika Nefrologii Dziecięcej
Kierownik: dr hab. med. Dorota Drożdż
Telefon do sekretariatu: +48 12 333 90 42
Telefon wew. 4042, 4048
E-mail: nefrologia@usdk.pl


Oddziały Kliniki:

Klinika Neurologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Kaciński
Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1705, 1727
Faks: +48 12 658 18 70
E-mail: neupedkr@cm-uj.krakow.pl
Oddziały Kliniki:

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Walentyna Balwierz
Telefon: +48 12 658 02 61, +48 12 658 20 11 wew. 1302
Faks: +48 12 658 02 61
E-mail: onkhemdz@cm-uj.krakow.pl
Oddziały Kliniki:

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Fyderek
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 90 53
Telefon „wewnętrzny”: 40 53
E-mail: pedgi@mp.pl
Oddziały Kliniki:

Klinika Urologii Dziecięcej
Kierownik: dr hab. Rafał Chrzan, profesor UJ
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 90 55
Telefon „wewnętrzny”: 40 55

Oddziały Kliniki: