Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  O Szpitalu  ⁄  Modernizacja Szpitala

Modernizacja Szpitala

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie powstawał w latach, kiedy standardy leczenia i możliwości medycyny były zupełnie inne.
W XXI wieku prawidłowo funkcjonujący szpital dziecięcy to nie tylko dobrze wyposażone sale operacyjne i bogate zaplecze diagnostyczne, ale także bezpieczna, funkcjonalna przestrzeń, stwarzająca komfortowe warunki pracy personelu medycznego i rekonwalescencji pacjentów, dlatego od wielu lat Dyrekcja Szpitala zabiegała o środki finansowe na przeprowadzenie gruntownej modernizacji tego najważniejszego w regionie szpitala dziecięcego.

Do 2004 roku roku Polska nie mogła jeszcze korzystać ze środków unijnych, a zdobycie środków ze strony władz miejskich lub wojewódzkich było niemożliwe nawet ze względów formalnych. Dlatego dyrektor Szpitala, dr hab. Maciej Kowalczyk zadecydował o powołaniu Biura Akcji Odnowy, które – na wzór amerykańskich organizacji fundraisingowych – zajęło się pozyskiwaniem środków na modernizację Szpitala. Dzięki licznym działaniom marketingowym, udało się zrealizować wiele projektów, a informacja o potrzebach Szpitala docierała także do władz. Później pojawiły się również nowe możliwości korzystania z programów unijnych. W 2009 dzięki dotacjom z Unii Europejskiej ruszyła budowa nowego Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Terapii. Jednostka ta została oddana do użytku we wrześniu 2011 r.. W 2010 roku udało się zdobyć środki – również z Unii Europejskiej – na remont Oddziału Chirurgicznego.

Najważniejszym jednak osiągnięciem jest Program Przebudowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na lata 2011- 2016. Po latach intensywnych starań Dyrekcji i przy dużym wsparciu posłów i senatorów (głównie senatora Pawła Klimowicza) oraz władz miasta, województwa i Uniwersytetu Jagiellońskiego, w maju 2011 Rada Ministrów zatwierdziła Program i przeznaczyła na ten cel 201 mln zł, a w czerwcu ówczesna  minister zdrowia Ewa Kopacz, odwiedziła Szpital, by osobiście przekazać dokument podpisany przez premiera Donalda Tuska. Dziś ekipy remontowe pracują w kilku miejscach Szpitala.

  • W 2014 roku zakończono przebudowę budynku J, w którym znajduje się  centralną serwerownie i dyspozytornię techniczną szpitala,  stacji transformatorowej, dzięki której Szpital wyposażono w nowoczesną sieć elektryczną umożliwiającą m.in. zasilanie nowej sali hybrydowej i oddziałów chirurgicznych.
  • W lutym 2015 r. otwarto wyremontowany oddział chirurgiczny (69 łóżek). Projekt w 85 proc. finansowany był ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach projektu, na potrzeby zmodernizowanego Oddziału, zakupiono wyposażenie gospodarczo-meblowe oraz specjalistyczne i wysokospecjalistyczne wyposażenie medyczne. Poprzez przebudowę każdego z odcinków nastąpiła zmiana organizacji funkcjonalnej Oddziału. Pomieszczenia na odcinkach VIII, IX, X przeznaczone zostały na: pokoje wielołóżkowe, izolatki, łazienki pacjentów, personelu i rodziców, stanowiska pielęgniarskie z zapleczem, pokoje zabiegowe, dyżurki i pokoje socjalne personelu, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.
  • W budynku B (w najstarszej części szpitala) zakończono wykonywanie robót w zakresie przebudowy auli, sal dydaktycznych, oddziału kardiochirurgii, Prosektorium, pomieszczeń biurowych.
  • Oddano do użytku wyremontowaną Pracownię Radiologii i Aptekę szpitalną.
  • Wyremontowano Izbę Przyjęć oraz wykonano powiązany z nią dodatkowy szyb windowy w budynku CALD.
  • Zakończono rozbudowę budynku C, w którym mieści się Szpitalny  Oddział Ratunkowy wraz z lądowiskiem dla śmigłowców, oddział chirurgiczny i kuchnia szpitalna.
  • W styczniu 2017 roku oddano do użytku  zmodernizowany budynek A – tzw. „okrąglaka”, gdzie mieszczą się oddziały pediatryczne (kardiologia, gastroenterologia, reumatologia i choroby środowiskowe, onkologia i hematologia oraz leczenie żywieniowe).  Znajduje się tam blisko 200 łóżek. Dzięki rozbudowie zyskano dodatkową przestrzeń (ok 1000 m kw.) na dyżurki lekarskie, pomieszczenia biurowe oraz pokoje nauki i zabaw dla dzieci. W budynku dostępne są również dwie strefy dla rodziców z łazienką, aneksem kuchennym i pokojem wypoczynkowym.
  • W maju 2017 r rozpoczęto modernizację kompleksu tzw. budynków rehabilitacji, czyli pięciu pawilonów (nazwanych kolejno: K, L, M, N, O) mieszczących oddziały, poradnie, sale rehabilitacyjne, basen, a także szpitalną szkołę. Prace postępują zgodnie z planem – w lipcu 2018 r oddano do użytku pawilon K mieszczący poradnie. Ostatnie pawilony powinny być gotowe do odbioru do końca 2019 roku.
Prace na oddziale chirurgii. Foto: Magdalena Oberc
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2014
Rok 2014
Rok 2014
Rok 2014
Rok 2014
Nowa aula szpitalna. Foto: Magdalena Oberc
"Stara" aula
Aula po modernizacji - 7.2014
Aula po modernizacji - 7.2014
Aula po modernizacji - 7.2014
Szpitalny Oddział Ratunkowy. Foto: Magdalena Oberc, inż. Jan Zasowski
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2014
Rok 2014
Rok 2014
Zabudowa tarasów. Foto: Magdalena Oberc
Rok 2002
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2014
Budynek J. Foto: Magdalena Oberc
Rok 2011
Rok 2014
Rok 2014
Budynek M. Foto: Magdalena Oberc
Rok 2014
Rok 2014
Rok 2015
Okrąglak, 2017 rok fot. Jerzy Sawicz
Budynek K, 2018 rok, fot NAG