Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  O Szpitalu  ⁄  Pion Dyrektora ds. Ekonomicznych

Pion Dyrektora ds. Ekonomicznych

Jednostki organizacyjnie w Pionie Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Aldona Rompel – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Telefon: +48 12 333 93 11
Fax: +48 12 333 98 18
E-mail: kontroling@usdk.pl

Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych
Sylwia Marcickiewicz
Telefon “zewnętrzny”: +48 12 333 93 11
Telefon “wewnętrzny”: 43 11

Dział Ekonomiczny
Kierownik: mgr Katarzyna Ganew-Kąkolewska
Telefon “zewnętrzny”: +48 12 333 93 16 lub +48 12 333 93 15
Fax: +48 12 333 98 18
E-mail: ekonomiczny@usdk.pl

Dział Kontrolingu
Kierownik: mgr Lucyna Łużniak
Telefon “zewnętrzny”: +48 12 333 93 17
Fax: +48 12 333 98 18
E-mail: kontroling@usdk.pl

Dział Usług Medycznych
Kierownik: mgr inż. Adam Latos
e-mail: alatos@usdk.pl
Telefony “zewnętrzne”: +48 12 333 90 59, +48 12 333 90 61, +48 12 333 90 60
Telefony “wewnętrzne”: 40 59, 40 61, 40 60

Sekcja Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej
Kierownik: Beata Żuchowska
e-mail: bzuchowska@usdk.pl
Telefon “zewnętrzny”: +48 12 333 91 39
Telefon “wewnętrzny”: 41 39

Sekcja Rejestracji Pacjentów
Kierownik: Zdzisława Dubiec
e-mail: zdubiec@usdk.pl
Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1048

Archiwum Dokumentacji Medycznej
Kierownik: Lucyna Jedynak
e-mail:  ljedynak@usdk.pl
Telefon: +48 12 658 20 11 w. 1269

 

Dział Usług Odpłatnych Szpitala
Kierownik: mgr Piotr Pąchalski
Telefon: +48 12 651 60 30 lub +48 12 658 20 11 w. 1509
Faks: +48 12 657 43 21
E-mail: ppachalski@usdk.pl
Przejdź do strony Działu Usług Odpłatnych

 

Biuro Udostępniania Dokumentacji Medycznej
Telefon: +48 12 658 20 11 w. 1485

 

Dział Zaopatrzenia i Transportu
Kierownik: Ewa Łyko
Telefon/Faks: +48 12 658 24 57 lub +48 12 658 20 11 wew. 1450

 • Magazyn Medyczny, Wyposażenia Medycznego, Odczynników i Szkła Laboratoryjnego
  Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1049
 • Magazyn Techniczny
  Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1033
 • Magazyn Gospodarczy
  Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1498
 • Sekcja Transportowa
  Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1450

Sekcja Zamówień Publicznych
Kierownik: mgr Robert Kochański
Telefon: +48 12 658 20 11 w. 1217 lub +48 12 658 39 79
Faks.: +48 12 658 39 79
E-mail: zp@usdk.pl

Strona BIP dotycząca Zamówień Publicznych

Dział Kadr i Płac
Kierownik: mgr Jarosław Kasprzyk
Telefon: +48 12 658 20 11 w.1255
E-mail: jkasprzyk@usdk.pl

Telefony do działu kadr i płac: +48 12 658 20 11 wew. 1780, 1233 lub 1627

Link do strony z aktualnymi ofertami pracy, szkoleniami, kursami i konferencjami naukowymi