Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  O Szpitalu  ⁄  Pion Finansowo-Księgowy

Pion Finansowo-Księgowy

Kierownik: mgr Anna Rybak – Główny Księgowy
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 658 12 71
Telefon „wewnętrzny”: 40 32

Zastępca głównego księgowego:
mgr Aleksandra Kaczor
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 90 33
Telefon „wewnętrzny”: 40 33

Dział Księgowości
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 92 58
Telefon „wewnętrzny”: 42 58
Faks: +48 12 659 15 96

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Jolanta Rączka: Telefon „zewnętrzny” +48 12 333 92 64 | Telefon „wewnętrzny”: 42 64
Edyta Chrobak: Telefon „zewnętrzny” +48 12 333 92 63 | Telefon „wewnętrzny”: 42 63

Kasa (Budynek CALD, poziom: parter)
Magdalena Klimkowska
Telefon „zewnętrzny”: +48 12 333 92 80
Telefon „wewnętrzny”: 42 80

Sekcja Inwentaryzacji i Kasacji
Kierownik: mgr Jolanta Sobótka
Telefon: +48 12 658 20 11 wew. 1556
Telefon sekcja: +48 12 658 20 11 wew. 1536