Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  O Szpitalu  ⁄  Przyszpitalne Fundacje  ⁄  Fundacja “O ZDROWIE DZIECKA”

Fundacja “O ZDROWIE DZIECKA”

Informacje podstawowe

Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie “O ZDROWIE DZIECKA” powstała w 1992 roku w celu wspierania działalności leczniczej, diagnostycznej oraz naukowej Szpitala. Nasze działania skupiamy na pomocy poszczególnym jednostkom organizacyjnym szpitala, takim jak oddziały, poradnie specjalistyczne czy pracownie diagnostyczne. Finansując wyposażenie, sprzęt medyczny, czy leki i materiały medyczne dla tych jednostek, pomagamy w ten sposób wszystkim pacjentom leczonym w naszym szpitalu. Taka pomoc jest długotrwała i sprawia, że zakupione wyposażenie służy wielu dzieciom hospitalizowanym na danym oddziale czy konsultowanym w poradni specjalistycznej. Dlatego nie zajmujemy się zbiórką pieniędzy i pomocą dla konkretnego dziecka/pacjenta. Organizowane przez nas akcje, takie jak Dzień Św. Mikołaja czy Dzień Dziecka są adresowane do pacjentów ze wszystkich szpitalnych oddziałów.

logo fundacji

Obecnie Fundacja aktywnie kontynuuje realizację swoich zadań statutowych głównie poprzez:

  • Finansowanie wydatków na zakup i modernizację sprzętu medycznego
  • Finansowanie wydatków na modernizację pomieszczeń Szpitala (oddziałów, pracowni diagnostycznych i poradni)
  • Finansowanie wydatków związanych z leczeniem pacjentów i wprowadzeniem w Szpitalu nowych metod leczenia
  • Organizowanie i finansowanie imprez okolicznościowych dla dzieci leczonych w Szpitalu
  • Organizowanie zbiórek publicznych, pozyskiwanie sponsorów i darczyńców, organizowanie imprez charytatywnych
  • Dofinansowanie uczestnictwa personelu Szpitala w zjazdach, konferencjach i sympozjach naukowych
  • Organizowanie i finansowanie zjazdów, konferencji, sympozjów naukowych i szkoleniowych

Nasze autorskie projekty to:

Powyższe cele statutowe możemy realizować dzięki Państwa “1% podatku”, darowiznom od osób fizycznych i prawnych oraz prowadzonej działalności gospodarczej (m.in. działalność reklamowa, kartki świąteczne). Dzięki wsparciu wszystkich darczyńców, w roku 2013 przeznaczyliśmy na powyższe cele ponad 800 tysięcy zł.

Darowizny na cele statutowe Fundacji “O ZDROWIE DZIECKA” można przekazywać na konto bankowe nr: 05 1240 4533 1111 0000 5425 8556 (PEKAO SA)

W związku z częstymi zapytaniami uprzejmie informujemy, że nasza Fundacja nie wykonuje żadnych usług medycznych. Nasza Fundacja nie ma też nic wspólnego z Działem Usług Odpłatnych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Kontakt

Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie “O ZDROWIE DZIECKA”
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Telefon / Faks: (12) 654-19-03

NIP: 6790166470
REGON: 350180413

www.ozdrowiedziecka.pl
e-mail: akcja@odnowaszpitala.pl

Bezpłatną pomoc prawną naszej Fundacji zapewniają:

        

Pliki do pobrania
Sprawozdania z działalności Fundacji
Pliki do pobrania