Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

“Prawnicy Chorym Dzieciom”

To coroczna akcja charytatywna środowiska prawniczego, podczas której odbywa się zbiórka pieniędzy na zakup aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Akcja ma wyjątkowy charakter nie tylko ze względu na jej cel, ale również ze względu na zaangażowanie i wsparcie przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych. Dzięki wsparciu ponad 400 darczyńców, którzy uczestniczyli  w ostatnich ośmiu edycjach akcji “Prawnicy Chorym Dzieciom” do naszego szpitala trafiło wyposażenie medyczne o wartości prawie 500 tysięcy złotych. Serdecznie zapraszamy Państwa do wsparcia i udziału w 10. jubileuszowej edycji. Przejdź do strony

Informacja o dotychczasowych finałach:

Prezentacja videogastroskopu dla Oddziału Pediatrii i Gastroenterologii - Zakupiony ze środków z 5. Finału
Inkubator otwarty dla Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka - Zakupiony ze środków z 4. Finału
Turniej Piłki nożnej na Hali Sportowej UEK w Krakowie - Rok 2010