Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nawiązki Sądowe

Nawiązki sądowe oraz świadczenia pieniężne orzeczone na rzecz naszej Fundacji należy wpłacać na konto bankowe o numerze:
05 1240 4533 1111 0000 5425 8556 (PEKAO SA)

Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie „O ZDROWIE DZIECKA”
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uwaga! W tytule przelewu / wpłaty musi znaleźć się następująca treść:
Nawiązka sądowa” lub „Świadczenie pieniężne” w zależności od wyroku sądowego oraz numer sygnatury akt sprawy.

Taki opis jest dla Państwa potwierdzeniem wywiązania się z wyroku sądowego.

Zarząd Fundacji