Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Władze Fundacji

Skład personalny od 23.11.2017 r.

Zarząd
dr hab. med. Maciej Kowalczyk – Prezes Zarządu
lek. med. Andrzej Bałaga – Zastępca Prezesa
mgr Joanna Szydłowska – Członek Zarządu
mgr Anna Wojnar – Członek Zarządu
dr med. Jacek Domański – Członek Zarządu (Sekretarz)
mgr Bartłomiej Pawlak – Członek Zarządu (Skarbnik)

Komisja Rewizyjna
mgr Anna Rybak – Przewodniczący
dr med. Katarzyna Doleżal-Ołtarzewska – Zastępca
dr n. med. Bożena Pilch – Członek

Rada Fundacji
prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek – Przewodniczący Rady
prof. dr hab. med. Walentyna Balwierz
dr hab. med. Adam Bysiek
dr med. Katarzyna Doleżal-Ołtarzewska
dr med. Krystyna Drop
prof. dr hab. Hanna Dziatkowiak
prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek
dr med. Marek Garapich
dr med. Kazimiera Jakob-Doleżal
dr hab. med. Grzegorz Lis
prof. dr hab. med. Jacek J. Pietrzyk
prof. dr hab. med. Maria Rybak
prof. dr hab. med. Krystyna Sancewicz–Pach
prof. dr hab. med. Krystyna Sztefko

Śp. zmarli Członkowie Rady Fundacji, Członkowie Założyciele i Członkowie Zarządu
Śp. prof. dr hab. med. Maria Popczyńska-Marek – Członek Założyciel Fundacji (+2016)
Śp. prof. dr hab. med. Janina Stopyra – Członek Założyciel Fundacji, pracownik Kliniki Chorób Dzieci (+2014)
Śp. prof. dr hab. Zdzisław Szafran – Członek Założyciel Fundacji, Kierownik Zakładu Biochemii Klinicznej Szpitala (+2012)
Śp. mgr Stanisława Krystynowicz – Członek Założyciel Fundacji, Członek Zarządu Fundacji, Kierownik Apteki Szpitala (+2011)

Śp. Eugenia Zdebska – Członek Założyciel Fundacji (+2007)
Śp. prof. dr hab. med. Jan Grochowski – Członek Założyciel Fundacji, Przewodniczący Rady Fundacji, Dyrektor Szpitala (+2007)
Śp. Romana Dobosz-Cyklis – Członek Założyciel Fundacji