Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Zbiórki Publiczne

Rok 2014

 • Zbiórka publiczna Nr 17/2014 PS-I.622.22.2014
  W zbiórce publicznej przeprowadzonej w dniach od 01.06.2014 r. do 30.06.2014 r. na podstawie decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 17/2014 PS-I.622.22.2014 z dnia 20.05.2014 r. Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie “O ZDROWIE DZIECKA”, z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wielickiej 265 zebrała do skarbonek kwestarskich kwotę: 7234,52 zł. Fundacja nie poniosła żadnych kosztów w związku ze zbiórką. Kwota w wysokości 7234,52 zł zostanie w całości przeznaczona na dofinansowanie zakupu defibrylatora do Poradni Kardiologicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Rok 2013

 • Zbiórka publiczna OC-01.5311.63.2013
  W zbiórce publicznej numer OC-01.5311.63.2013 zorganizowanej na podstawie zgody wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.11.2013 r. zostało zebrane: 58 665 zł. Koszty zbiórki wyniosły: 278 zł (druk materiałów informacyjnych dot. zbiórki, opłaty bankowe, domena internetowa zbiórki).
  Dzięki zebranym pieniądzom do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie zostały zakupione:

  – aparatura do przechowywania szczepionek medycznych do Poradni Pediatrycznej (7 234,86 zł)
  – pulsoksymetr na Oddział Pulmonologii (2 970,00 zł)
  – pompa infuzyjna strzykawkowa na Oddział Pulmonologii (3 780,00  zł)
  – pompa infuzyjna objętościowa na Oddział Pulmonologii (5 076,00 zł)
  – kardiomonitor do Pracowni Bronchoskopowej (22 010,40 zł)
  – mikroskop laboratoryjny do Zakładu Patologii (11 137,23 zł)
  – 2 wagi niemowlęce do Poradni Pediatrycznej (2 430,00 zł)
  – wagi niemowlęce do Poradni Pulmonologicznej (2 965,79 zł)
  – waga elektroniczna na Oddział Pulmonologii (820,00 zł)

Rok 2012

 • Zbiórka publiczna OC-01.5311.53.2012
  W zbiórce publicznej numer OC-01.5311.53.2012 zorganizowanej na podstawie zgody wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.10.2012 r. zostało zebrane: 52 150 zł. Koszty zbiórki wyniosły: 698,50 zł (druk materiałów informacyjnych dot. zbiórki i opłaty bankowe). Dzięki zebranym pieniądzom zakupiliśmy do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Videogastroskop o wartości 53 146,80 zł.
 • Zbiórka publiczna SSK.5311.3.2012
  W zbiórce publicznej numer SSK.5311.3.2012 zorganizowanej na podstawie zgody wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 25.05.2012 r. zostało zebrane: 1391 zł. Koszty zbiórki wyniosły: 130,66 zł (zabezpieczenie skarbon kwestarskich przed kradzieżą). Dzieki zebranym pieniądzom zakupiliśmy do naszego szpitala 15 ciśnieniomierzy pediatrycznych z mankietami.

Rok 2011

 • Zbiórka publiczna nr OC-05.5311.44.2011
  W zbiórce publicznej numer OC-05.5311.44.2011 zorganizowanej na podstawie zgody wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 26.10.2011 r. zostało zebrane: 31 305,60 zł. Koszty zbiórki związane z opracowaniem i drukiem materiałów informacyjnych o zbiórce wyniosły: 420,00 zł. Dochód ze zbiórki został przeznaczony na zakup inkubatora dla Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka.